Інструкція для посади "Електромонтер контактної мережі 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер контактної мережі 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 5 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння V групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розбивання опор контактної мережі і методи їх установлення в котловани;
      - конструкції і розміри фундаментів опор;
      - схеми живлення і секціювання контактної мережі в межах трамвайних і тролейбусних ліній, що обслуговуються;
      - норми і допуски, що застосовуються під час експлуатації та ремонту контактної мережі;
      - роботу тягових підстанцій та рухомого складу щодо пристроїв контактної мережі;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Регулює контактну мережу і здійснює технічний нагляд за всіма роботами на контактній мережі, на високовольтних лініях, підвішених на опорах контактної мережі.

2.2. Виконує всі види робіт з монтажу на діючих і тих, що електрифікуються, трамвайних і тролейбусних контактних мережах здійснює монтаж керованих секційних роз'єднувачів на лініях та в депо, стикування різних систем струму і напруги.

2.3. Виявляє та усуває пошкоджені секційні роз'єднувачі і вимикачі з дистанційним керуванням.

2.4. Знімає і складає ескізи та креслення.

2.5. Розробляє опори нових трамвайних і тролейбусних контактних мереж усіх типів на прямих і кривих частинах мережі.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Ревізія і ремонт групового заземлення.

5.2. Перевірка справності ізоляторів; монтаж вставок без знімання напруги з контактної мережі.

5.3. Замірювання перехідного опору витікання струму, знімання потенційних діаграм (рейка-консоль).

5.4. Перевірка стану ізолюючих з'єднань.

5.5. Ревізія і ремонт обладнання та перемикальних пристроїв контактної мережі.