Інструкція для посади "Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на прилади, агрегати, апаратуру, двигуни, групи і системи літаків, вертольотів, ракет, унікального металорізального устаткування, вузлів, які застосовує;
      - методи їх контролю та випробувань;
      - основні види дефектів, що виявляються під час складання та випробувань;
      - способи їх виявлення та усування;
      - конструкцію спеціальних приладів, які застосовує, і правила їх налагодження, регулювання та перевірки.

1.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає особливо складні і відповідальні блоки, агрегати і вироби суднових дизелів та інші складні машини, комплектувальні вироби і конструкції після остаточного складання з виконанням всіх передбачених технічними умовами випробувань.

2.2. Контролює технологічну і геометричну точність унікального металорізального устаткування.

2.3. Контролює особливо складні і відповідальні деталі та вузли з декількома площинами та осями, що перетинаються, з застосуванням спеціальних пристроїв, теодолітів, гідростатичних і оптичних рівнів.

2.4. Перевіряє та налагоджує складні та особливо відповідальні контрольно-вимірювальні прилади і автомати, які працюють з застосуванням оптико-механічних і гідравлічних систем.

2.5. Бере участь в дослідженні дефектів, які виявлені під час контролю та випробувань, та в розробленні-засобів з їх усунення.

2.6. Складає паспорти або формуляри на прийняту продукцію, оформляє приймальні акти та протоколи випробувань.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомати і токарно-револьверні багатошпиндельні, копіювальні, розточувальні та зубостругальні верстати - контроль, випробування, приймання.

5.2. Агрегати командно-паливні - контроль складання та випробування.

5.3. Амортизатори та підвіски шасі - контроль складання та випробування.

5.4. Блоки обчислювальні спеціального устаткування - контроль складання і випробування.

5.5. Групи, системи літаків, вертольотів і ракет - контроль складання і стендове випробування.

5.6. Двигуни авіаційні всіх систем - контроль складання та участь у випробуваннях.

5.7. Ексцентрики, копіри з декількома складними лекальними кривими в різних площинах - приймання, перевірка на геометричну точність.

5.8. Корпус редуктора - контроль після розточування.

5.9. Машини горизонтально-кувальні - контроль складання, випробування.

5.10. Прилади авіаційні (автопілоти та складні навігаційні прилади) - контроль складання та випробування.

5.11. Труба гельмпортова - контроль після розточування.

5.12. Труби дейдвудні - контроль після розточування.

5.13. Турбіни - контроль складання, центрування та комплексних випробувань на стенді (на холостому ходу та під навантаженням).

5.14. Устаткування літаків спеціальне - контроль складання і випробування.

5.15. Штампи вирубні - контроль, здавання.