Інструкція для посади "Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на приймання особливо складних і відповідальних деталей та виробів після механічного оброблення, а також вузлів, механізмів, комплектів і конструкцій після остаточного складання;
      - правила настроювання і регулювання складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - припуски для всіх видів оброблення, які проводяться в цеху або на дільниці, що обслуговує;
      - методи контролю геометричних параметрів (абсолютний, відносний, прямий, непрямий);
      - способи і порядок випробувань вузлів, механізмів і конструкцій, які приймає;
      - інтерференційні методи контролю для особливо точної перевірки площин.

1.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює і приймає особливо складні і відповідальні деталі, вироби після механічного і слюсарного оброблення, а також вузли, механізми, комплекти і конструкції в цілому після остаточного складання з виконанням всіх передбачених технічними умовами випробувань з перевіркою точності виготовлення та складання з застосуванням всілякого спеціального та універсального контрольно-вимірювального інструменту та приладів.

2.2. Контролює складний і спеціальний різальний інструмент.

2.3. Перевіряє верстати на точність оброблення без навантаження та під навантаженням.

2.4. Перевіряє на спеціальних стендах відповідність характеристик об'єктів, які складає, паспортним даним.

2.5. Визначає відповідність до Державного стандарту матеріалів, які надходять на оброблення, за результатами аналізів та випробувань в лабораторіях.

2.6. Установлює порядок приймання і перевірки складених вузлів і конструкцій.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ахтерштевень - контроль після розточування.

5.2. Блоки регулювання та захисту турбін - контроль складання та випробувань на стенді.

5.3. Вали колінчасті автомобільних та тракторних двигунів - контроль остаточного оброблення.

5.4. Вали колінчасті - контроль після остаточного оброблення.

5.5. Вали розганяльні - контроль після механічного оброблення.

5.6. Вали суднові гребні - контроль чистового обточування та шліфування шийок.

5.7. Верстати токарно-револьверні, круглошліфувальні, плоско-шліфувальні, одношпиндельні автомати всіх моделей - контроль, випробування, приймання.

5.8. Гальмівна система пасажирських вагонів - контроль складання та випробування.

5.9. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 1472 кВт (2000 к.с.) - контроль загального складання.

5.10. Калібри, спеціальні шаблони 6-го квалітету (1 - 2-го класів точності) - приймання.

5.11. Картери коробок швидкостей - приймання.

5.12. Колеса зубчасті з криволінійним зубом і шевронні різних розмірів - контроль остаточного оброблення.

5.13. Колони гідравлічних пресів довжиною понад 12000 мм - контроль чистового оброблення.

5.14. Корпуси турбін високого тиску - контроль чистового розточування.

5.15. Кришки вентиляційні - контроль після складання та випробування.

5.16. Лебідки вантажні - контроль після складання та випробування.

5.17. Маточина - контроль після токарного оброблення.

5.18. Машини для лиття під тиском - контроль, випробування та приймання.

5.19. Повзуни - контроль після фрезерування.

5.20. Секції об'ємні - контроль складання.

5.21. Станини металорізальних верстатів - приймання після остаточного механічного оброблення.

5.22. Стінки торцеві рудорозмельних млинів - контроль після механічного оброблення.

5.23. Трактори - контроль, випробування установлення мотора з перевіркою центрування.