Інструкція для посади "Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виконання особливо складних робіт з монтажу та демонтажу будівельних машин (баштових кранів вантажопідйомністю більше 5 т.;
      - дробильно-сортувальних установок);
      - способи їх регулювання та налагоджування;
      - правила випробовування під час введення їх в експлуатацію;
      - матеріали та їх властивості, види термообробки, антифрикційні сплави, матеріали для паяння та зварювання;
      - допуски і посадки;
      - замірювальний, різальний, складальний та контрольний інструменти;
      - трубопровідне устаткування;
      - робочі, гальмівні, керування та інші (механічні, гідравлічні, пневматичні, електричні, охолоджувальні, опалювальні та інш.) системи;
      - передавальні приводи передач (муфтові, зубчасті, черв'ячні, конічно-зубчасті, пасові, ланцюгові, канатні, гідравлічні та комбіновані);
      - способи монтажу та демонтажу робочого устаткування, систем приводу;
      - правила збирання машин з їх складових частин;
      - такелажні роботи;
      - складання усіх видів з'єднань деталей, складальних одиниць та частин машини;
      - розмічання осьових ліній;
      - центрування та балансування складальних одиниць.

1.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні слюсарні роботи, що потребують підвищеної точності під час монтажу та демонтажу будівельних машин за інструкціями та робочими кресленнями заводу-виготовлювача машини або за проектом виконання монтажних робіт.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Монтажники, які виконують під час монтажу всі роботи зі складання з окремих частин кар'єрних екскаваторів, у тому числі крокуючих та землефрезерних комплексів, тарифікуються за 7 розрядом.

5.2. Монтажники повинні мати неповну вищу або професійно-технічну освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).

6. Приклади робіт

6.1. Складання та встановлювання опорно-ходової частини крана на колію.

6.2. Складання башти та з'єднування її з опорно-ходовою частиною.

6.3. Підіймання башти у вертикальне положення.

6.4. Опускання башти з вертикального положення на інвентарні козли з відкріплюванням від опорно-ходової частини.

6.5. Приєднування головки до башти.

6.6. Підіймання та приєднування противагової консолі.

6.7. Закріплювання та відкріплювання баласту на противаговій консолі.

6.8. Підіймання та кріплення стріли на башті в робочому положенні.

6.9. Відкріплювання стріли від головки башти.

6.10. Опускання стріли з робочого положення вниз.

6.11. Розбирання та знімання опорно-ходової частини крана з колій.

6.12. Установлювання баштових кранів буксирним автомобілем між рейками підкранової колії.

6.13. Установлювання монтажної опори під башту кранів.

6.14. Відкріплювання та викочування підкатного візка або знімання пневмоколіс.

6.15. Установлювання опорно-ходової частини крана на підкатний візок або пневмоколеса.

6.16. Розкріплювання балансирних (ходових) візків, розфіксовування шкворнів та розкривання затворів.

6.17. Підіймання з поворотної платформи за допомогою автокрана та вантажної лебідки монтажного стояка до натягання канатів.

6.18. Установлювання крана за допомогою домкратів монтажної опори на опору автомобіля-тягача.

6.19. Відкріплювання та знімання пересувної обойми механізму висування.

6.20. Установлювання та знімання монтажного підкосу та монтажного стояка.

6.21. Установлювання на поворотній платформі вантажної та стрілової лебідок.

6.22. З'єднування поворотних флюгерів з кільцевою рамою та розведення їх за шириною рейок підкранових колій.

6.23. З'єднування ходових візків з флюгерами.

6.24. Установлювання та кріплення поворотної платформи у зборі з кульковим опорно-поворотним кругом на кільцевій рамі ходової частини.

6.25. Знімання попоротної платформи у зборі з кульковим опорно-поворотним кругом.

6.26. Установлювання та знімання механізму повороту.

6.27. Установлювання усередині порталу проміжної секції у зборі з верхньою.

6.28. Установлювання і кріплення балок на оголовку.

6.29. Установлювання кореневої секції стріли та прикріплювання її до порталу.

6.30. Підіймання розпірки башти у робоче положення та вибирання слабкого місця стрілового поліспаста.

6.31. Розкріплювання тяг, що з'єднують обойму з порталом.

6.32. Розгортання та кріплення діагональних балок.

6.33. Підвішування зібраних секцій стріли на вушко кореневої секції та відведення стріли від башти до повного її випрямлення.

6.34. Відкріплювання кореневої секції стріли від башти, знімання канатної розтяжки.

6.35. Розтягування стрілового розчалу та прикріплювання розчальних кінців до монтажних вушок.

6.36. Запасовування монтажного та робочого поліспастів на лебідку та блоки.

6.37. Запасовування монтажного канату на блоці висування телескопічних секцій башти, Запасовування канатів стрілового поліспаста.

6.38. Перепасовування канатів.

6.39. Збільшування та зменшування висоти башти кранів з супровідними роботами.

6.40. Випробовування, усування дефек-тів монтажу та регулювання механізмів кранів.

6.41. Випробовування кранів відповідно до вимог Держнаглядохорон-праці та здавання їх в експлуатацію.

6.42. Установлювання дробильно-сортувальної установки у робоче положення.

6.43. Винесення на домкраті агрегатів первинного та вторинного дроблення.

6.44. Регулювання та випробовування установки вхолосту.

6.45. Знімання дробильно-сортувальної установки після закінчення роботи.

6.46. Монтаж пневмобетоноломів та пальорізок.

6.47. Монтаж робочого устаткування екскаваторів з ковшем місткістю понад 1 м3, самохідних укладальників асфальтобетону, землесосних снарядів та перекачувальних установок продуктивністю переробки грунту понад 300 м3 за годину.

6.48. Монтаж екскаваторів з місткістю ковша 2 м3 і більше, баштових кранів вантажопідйомністю більше 5 т, гусеничних кранів вантажопідйомністю 63 т і більше, земле-всмоктуючих снарядів продуктивністю 300 м3/год і більше, бетонорозчинних вузлів, замінного устаткування для пальових робіт та щілинних траншей за методом "стіна у грунті".