Інструкція для посади "Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником будівельних машин та механізмів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виконання складних робіт з монтажу і демонтажу будівельних машин (баштових кранів вантажопідйомністю до 5 т, козлових 15-20 т, щоглових підйомників, пересувних будівельних кранів, бетонозмішувачів, розчинозмішувачів з об'ємом замісу до 750 л., мийно-сортувальних барабанів, каменедробильних установок, грохотів, дробарок, верстатів для виправляння, різання, вигинання круглої сталі;
      - способи балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування, що монтується, та частин машин і механізмів;
      - технічні вимоги і допуски під час монтажу машин і механізмів;
      - правила здавання в експлуатацію;
      - конструкцію різних вантажопідіймальних механізмів і такелажних засобів, правила та способи стропування вантажів великої ваги під час їх переміщення;
      - способи визначення центру ваги елементів і вузлів будівельних машин і механізмів, які підіймаються та переміщаються;
      - правила підбирання та випробовування тросів, канатів, ланцюгів та спеціальних пристроїв залежно від ваги, габаритів та конфігурації вантажу;
      - правила користування вимірювальним, різальним та складальним інструментом та пристроями;
      - складання шпонкових, шліцьових, пресових, конусних з'єднань;
      - способи улаштовування підшипників ковзання та кочення муфт усіх видів та передач (зубчастих і черв'ячних);
      - правила складання деяких систем приводу і керування (механічних, гідравлічних, пневматичних, електричних).

1.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу та демонтажу будівельних машин і механізмів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник будівельних машин та механізмів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Установлювання баштового крана буксирним автомобілем між рейками підкранової колії.

5.2. Встановлювання монтажної опори під башту крана.

5.3. Відкріплювання та викочування підкатного візка або знімання пневмоколіс.

5.4. Встановлювання опорно-ходової частини крана на підкатний візок або на рельсову колію.

5.5. Підіймання у вертикальне положення башти кранів.

5.6. Підіймання та кріплення стріли на башті у робоче положення та опускання стріли з робочого положення вниз.

5.7. Опускання з вертикального положення на інвентарні козли башт кранів, висування (опускання) секцій за допомогою електричної лебідки при висуванні та опусканні телескопічних секцій башт кранів.

5.8. Випробовування, усування дефектів монтажу, регулювання механізмів кранів, випробування їх відповідно до вимог Держнаглядохорондраці та здавання в експлуатацію.

5.9. Монтаж секції щогли підйомника з підійманням її за допомогою власної лебідки у вертикальне положення з висотою щогли до 10 м; з висотою понад 10 м - нарощування інших секцій за допомогою монтажної стойки.

5.10. Монтаж щогли з підійманням її у зібраному вигляді або нарощування за допомогою допоміжної щогли.

5.11. Випробовування підйомників з регулюванням механізмів і здавання його в експлуатацію.

5.12. Опускання щогли за допомогою власної лебідки у горизонтальне положення з висотою щогли до 10 м, знімання секцій за допомогою монтажної стойки з висотою щогли понад 10 м.

5.13. Демонтаж опорно-направляючих секцій підйомників.

5.14. Установлювання ходової частини пересувних (подавальних) будівельних кранів з поворотною платформою.

5.15. Запасовування тросів пересувних кранів.

5.16. Кріплення стріли на платформі.

5.17. Знімання поворотної платформи з ходової частини крана.

5.18. Регулювання механізму.

5.19. Випробовування пересувних будівельних кранів і здавання їх в експлуатацію.

5.20. Монтаж і приведення у робоче положення усіх частин і вузлів бетонозмішувачів, розчинозмішувачів, мийно-сортувальних барабанів, каменедробильних установок, грохотів, дробарок, верстатів для виправляння, різання та вигинання круглої сталі з встановлюванням електродвигуна, вивірянням, регулюванням, випробовуванням вхолосту.

5.21. Розбирання усіх частин, вузлів, відкріплювання електродвигуна під час демонтажу вищезазначених машин.

5.22. Монтаж штукатурних станцій.

5.23. Монтаж керам-зитоподавальника.

5.24. Монтаж землесосних снарядів та перекачувальних установок продуктивністю до 300 м3 грунту за годину.

5.25. Монтаж робочого устаткування екскаваторів з ковшем місткістю від 0,5 до 1 м3.