Інструкція для посади "Монтажник будівельний 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник будівельний 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види деталей та елементів сталевих, монолітних, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;
      - правила та види стропування;
      - правила та способи тимчасового кріплення конструкцій;
      - прості способи перевірки щільності зварювальних швів;
      - правила сигналізації під час монтажу;
      - правила транспортування, складування конструкцій та виробів;
      - правила підготовки поверхонь для ізоляції;
      - способи захисту металу від корозії;
      - основні властивості стінових матеріалів, розчинів, гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів та стін;
      - прості системи кладки та перев'язування швів;
      - прийоми кладки простих стін;
      - способи розстилання розчину на стіні, розкладання цегли та забутовки;
      - способи пробивання гнізд та отворів у кладці;
      - основні види арматури;
      - основи будови арматурних конструкцій;
      - правила заготівлі арматури;
      - прийоми складання, встановлення та кріплення простої арматури та арматурних конструкцій;
      - допуски під час виготовлення та монтажу арматури та арматурних конструкцій;
      - правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій;
      - основні властивості та марки цементу, заповнювачів та інш. бетонних сумішей;
      - основні способи подавання, укладання та ущільнення бетонних сумішей;
      - правила складання опалубки простих конструкцій;
      - прийоми розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій, кладки фундаментів, стін та стовпів із використанням пневматичних та електроінструментів;
      - види основного такелажного, монтажного устаткування та пристроїв;
      - основи будови ручних, приводних та напівавтоматичних верстатів, на яких виготовляють арматуру;
      - будову та призначення механічного, пневматичного та електричного інструменту, правила роботи з ним;
      - вимоги до якості матеріалів, конструкцій;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Монтажник будівельний 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник будівельний 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник будівельний 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник будівельний 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час монтажу та укрупнювального складання сталевих і збірних бетонних, залізобетонних конструкцій, кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель, мостів, промислових та гідротехнічних споруд, виготовляння та монтажу арматури та арматурних конструкцій, бетонування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник будівельний 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник будівельний 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник будівельний 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник будівельний 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник будівельний 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник будівельний 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник будівельний 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник будівельний 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник будівельний 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стропування сталевих, бетонних та залізобетонних конструкцій та деталей.

5.2. Монтаж залізобетонних перемичок над віконними та дверними прорізами, нішами.

5.3. Монтаж каналоутворювачів.

5.4. Тимчасове кріплення конструкцій.

5.5. Зачищання стиків збірних конструкцій.

5.6. Кріплення монтажних болтових з'єднань.

5.7. Встановлювання самонарізних болтів.

5.8. Промазування гасом та крейдою зварювальних швів під час перевірки їх щільності.

5.9. Виправляння фасонної сталі на ручних гвинтових пресах.

5.10. Утеплювання бетонних та залізобетонних конструкцій.

5.11. Пробивання прорізів, борозен, гнізд, отворів у цегляних, бутових стінах, розбирання кладки стін та мостових опор із використанням механізованого, пневматичного та електричного інструменту.

5.12. Закладання цеглою та замонолічування бетоном стиків балок, прогонів, ригелів з колонами, некратних місць, борозен, гнізд, вибоїн та отворів.

5.13. Герметизація стиків спеціальними герметиками з нанесенням їх пензлем або шпателем.

5.14. Приготування герметиків вручну за визначеним складом.

5.15. Кладка простих стін з цегли та дрібних блоків під штукатурку або з розшиванням одночасно з кладкою.

5.16. Заповнювання каркасних стін.

5.17. Улаштовування фундаментів з бутового каменю та цегляної щебінки під заливання.

5.18. Улаштовування цементної стяжки, горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами.

5.19. Закладання цеглою або бетоном кінців балок, борозен, гнізд, вибоїн та отворів.

5.20. Розмотування та витягування арматурної сталі електролебідками.

5.21. Різання арматурної сталі приводними та напівавтоматичними верстатами.

5.22. Гнуття арматурної сталі із використанням ручних та механічних верстатів, у разі коли в стрижні не більше чотирьох відгинів.

5.23. Розмічання, розкладання стрижнів та каркасів в опалубках простих конструкцій.

5.24. Складання та встановлювання простих сіток і плоских простих каркасів масою до 100 кг.

5.25. Установлювання та кріплення простих закладних частин.

5.26. Установлювання арматури з окремих стрижнів у фундаментах і плитах.

5.27. Укладання бетонної суміші в фундаменти, основи, масиви, на горизонтальних площинах.

5.28. Улаштовування бетонних фундаментів під заливання, підстильних шарів та бетонних основ підлог, цементної стяжки.

5.29. Насікання та розламування бетонних, залізобетонних конструкцій, зрубування голів залізобетонних паль пневматичним та електричним інструментом.