Інструкція для посади "Монтажник будівельний 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник будівельний 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником будівельним 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості та марки будівельних сталей;
      - марки бетону;
      - види збірних сталевих, бетонних та залізобетонних конструкцій;
      - способи складання та монтажу конструкцій з окремих елементів та деталей;
      - способи та прийоми складання, встановлення такелажного, монтажного, підйомного устаткування, пристроїв та механізмів під час монтажу бетонних, залізобетонних конструкцій середньої маси, арматури, арматурних конструкцій;
      - способи стропування конструкцій, що монтуються;
      - правила монтажу стоякових опор;
      - способи встановлення сталевих зварювальних перил;
      - способи виготовлення, збирання, встановлення та розбирання підмостків;
      - способи з'єднування та кріплення елементів конструкцій;
      - способи встановлення риштувань під час монтажу конструкцій;
      - способи та прийоми нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції;
      - види ущільнювальних прокладок для герметизації стиків та способи їх наклеювання;
      - способи кладки стін середньої складності;
      - способи кладки простих стін з одночасним облицюванням;
      - способи кладки стін полегшених конструкцій;
      - способи кладки із склоблоків;
      - способи та правила армування цегляних стін та перегородок;
      - способи розмічання розставлень у шаблон або кондуктор та вивіряння за ескізами, кресленнями арматурних стрижнів, простих сіток та плоских каркасів;
      - правила підготовки арматури до зварювання, в т.ч. ванним способом;
      - правила бетонування конструкцій у зимовий період, способи прогрівання бетону;
      - види противоморозних домішок та правила їх застосування;
      - правила укладання бетону з ущільненням вібраторами;
      - правила встановлення та розбирання опалубки конструкцій середньої складності та підтримуючого риштування;
      - основні вимоги до якості матеріалів та конструкцій, що монтуються;
      - будову та правила експлуатації пневматичного та електричного інструменту, монтажних пістолетів;
      - види та основи будови бетононасосів, бетоноводів, вібраторів, вібромайданчиків, вакуумних агрегатів;
      - правила виконання робіт згідно з технологічними картами;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
      - правила виконання будівельних робіт на діючих підприємствах, автомобільних магістралях, мостах, залізницях та в їх зоні.

1.4. Монтажник будівельний 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник будівельний 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник будівельний 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник будівельний 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час монтажу та складання конструкцій будівель і споруд із окремих елементів та укрупнених блоків, кладки та ремонту кам'яних конструкцій будівель, мостів, промислових та гідротехнічних споруд, виготовляння та монтажу арматури й арматурних конструкцій; бетонування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник будівельний 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник будівельний 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник будівельний 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник будівельний 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник будівельний 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник будівельний 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник будівельний 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник будівельний 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник будівельний 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж збірних бетонних та залізобетонних фундаментних блоків масою до 8 т, оголовків та блоків польового ростверка, збірних залізобетонних балок прогоном до 12 м (крім підкранових), збірних залізобетонних панелей, плит перекриттів та покриттів, балок, перегородок, сходових маршів та площадок, сходинок, балконних плит та блоків, вентиляційних блоків, рядових великих блоків стін, простих сталевих конструкцій (сходів, сходових площадок, загорож, опорних стояків, кронштейнів, риштування), збірних підвісних стель із гіпсових панелей на металевому каркасі, сталевого настилу покрівлі.

5.2. Монтаж, демонтаж щитової металевої та дерев'яної опалубки із щитів площею до 3 м2.

5.3. Монтаж стоякових залізобетонних опор.

5.4. Установлювання стійок, опорних листів.

5.5. Піднімання та встановлювання опорних частин з прикріпленням до опорних листів.

5.6. Обшивання листовою сталлю сталевих та бетонних конструкцій.

5.7. Улаштовування заповнень отворів і перегородок із склопрофіліту.

5.8. Установлювання шпильок для навішування панцирної сітки.

5.9. Кріплення постійних болтових з'єднань.

5.10. Установлювання високоміцних болтів.

5.11. Укрупнювальне складання блоків закладних частин.

5.12. Обетонування пазових блоків закладних частин.

5.13. Закладання стиків балок, прогонів, ригелів з колонами.

5.14. Конопачення, заливання, розшивання швів і стиків перегородок у збірних залізобетонних конструкціях.

5.15. Установлювання та розбирання щитової опалубки.

5.16. Заповнювання ядра опор бетоном.

5.17. Укладання бетону з ущільнюванням вібраторами.

5.18. Антикорозійне фарбування закладних частин.

5.19. Улаштовування теплоізоляції зовнішніх стиків повнозбірних будівель мінеральними та синтетичними матеріалами.

5.20. Герметизація стиків спеціальними герметиками із використанням пневматичного інструменту, ущільнювальними прокладками.

5.21. Кріплення деталей на бетонних і залізобетонних поверхнях із використанням будівельно-монтажного пістолета.

5.22. Нанесення епоксидного клею на залізобетонні конструкції.

5.23. Кладка стін середньої складності з цегли, дрібних блоків під штукатурку та з розшиванням швів одночасно з кладкою, простих стін із цегли з одночасним облицьовуванням, простих стін полегшеної конструкції, стін та фундаментів із бутового каменю під лопатку, колодязів постійного перерізу, колекторів прямокутного перерізу, конструкцій із склоблоків.

5.24. Улаштовування заповнень прорізів та перегородок зі склопрофіліту.

5.25. Улаштовування перегородок із цегли, гіпсошлакових та інших плит.

5.26. Встановлювання сталевих елементів і деталей у кладку.

5.27. Встановлювання віконних та дверних балконних коробок, блоків, підвіконних дощок і плит.

5.28. Розшивання швів кладки, виконаної раніше.

5.29. Ремонт поверхні цегляних стін із видаленням непридатних цеглин, замуровуванням новою цеглою з дотриманням перев'язування швів із існуючою кладкою.

5.30. Розбирання цегляних склепінь усіх видів.

5.31. Заміна підвіконних плит, окремих сходинок сходових маршів.

5.32. Ремонт та заміна окремих ділянок цегляних та бутових фундаментів в існуючих спорудах.

5.33. Гнуття арматурної сталі із використанням ручних та приводних верстатів, у разі коли стрижень має більше чотирьох відгинів.

5.34. Складання та монтаж простих арматурних сіток і плоских каркасів масою більше 100 кг, подвійних арматурних сіток масою до 100 кг.

5.35. Установлювання арматури з окремих стрижнів у масивах, підколонниках, колонах, стінах і перегородках.

5.36. Попереднє натягування арматурних стрижнів та пучків колон.

5.37. Установлювання анкерних болтів та закладних деталей у конструкції середньої складності.

5.38. Вивіряння встановлених арматурних сіток та каркасів.

5.39. Розчищання арматурних випусків для ванно-шовного зварювання.

5.40. Укладання бетонної суміші в опалубку колон, стін, балок, плит тощо.

5.41. Улаштовування та ремонт бетонних підлог.

5.42. Улаштовування та ремонт чистих цементних підлог із нарізанням на смуги та шашки.

5.43. Улаштовування чистих цементних підлог методом вакуумування.

5.44. Загладжування поверхні металевими гладилами з підсипанням цементу.

5.45. Електричне та парове прогрівання бетону.