Інструкція для посади "Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 3-го розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи гіпсокартонних конструкцій та їх позначення;
      - способи та прийоми розмічання гіпсокартонних конструкцій із застосуванням теодоліта;
      - способи монтажу каркасів під час улаштовування перегородок, підвісних стель та сухих підлог середньої складності;
      - правила одно- та двошарового облицювання перегородок, підшивних і підвісних стель;
      - способи улаштовування примикань перегородок до несучих конструкцій, деформаційних швів;
      - особливості монтажу перегородок у місцях з вологим режимом;
      - способи закріплювання навісного санітарно-технічного обладнання до перегородок, елементів каркасів та опорних конструкцій;
      - способи улаштовування гідроізоляції;
      - правила улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів;
      - способи та правила виконання шпаклювальних робіт;
      - правила та способи виготовлення шаблонів та конструкцій криволінійних обрисів;
      - допустимі відхилення гіпсокартонних конструкцій від проекту;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - правила експлуатації електро- та пневмоінструменту, монтажних пістолетів;
      - правила роботи на висоті (підмостках, драбинах, риштуваннях тощо);
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок, підвісних стель, облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем (типу „Кнауф").

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Провішування та розмічання проектних положень гіпсокартонних конструкцій середньої складності із застосуванням теодоліта.

5.2. Монтаж одинарних та подвійних металевих каркасів для улаштовування перегородок, підвісних стель та простих криволінійних каркасів.

5.3. Монтаж стояків для установлювання дверних та віконних коробок, перемичок із напрямного профілю.

5.4. Закріплювання каркасів до несучих конструкцій.

5.5. Улаштовування гіпсокартонних конструкцій перегородок та облицювання стін нескладних криволінійних обрисів.

5.6. Виготовлення нескладних криволінійних гіпсокартонних виробів великого діаметра та нескладних криволінійних елементів каркаса (напрямного профілю) вручну із застосуванням ножиць або на верстаті, їх установлювання та закріплювання.

5.7. Обшивання каркасів зігнутими гіпсокартонними виробами.

5.8. Улаштовування температурних та деформаційних швів.

5.9. Закріплювання легких та важких консольних конструкцій до перегородок та підвісних стель із гіпсокартонних систем.

5.10. Монтаж опорних конструкцій для навішування санітарно-технічного устаткування.

5.11. Улаштовування теплоізоляційних кожухів у місцях пропускання інженерних трубопроводів, електричних або слабкострумових розведень.

5.12. Улаштування сухих підлог на основі сухого підсипання, укладання гіпсоволокнистих плит та на каркасі.

5.13. Облицювання колон, пілястр прямокутних обрисів та конструкцій криволінійного обрису гіпсокартонними виробами.

5.14. Улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних конструкцій та виробів середньої складності.

5.15. Ремонтування та відновлення гіпсокартонних конструкцій середньої складності.

5.16. Установлювання профілів для захисту зовнішніх кутів та відкритих торців.

5.17. Шпаклювання та гідроізоляційне обробляння поверхонь гіпсокартонних або гіпсоволокнистих панелей, плит тощо.

5.18. Виготовлення шаблонів для згинання гіпсокартонних виробів.

5.19. Здійснення поопераційного контролю за якістю виконання робіт із застосуванням контрольно-вимірювального інструменту або теодоліта.