Інструкція для посади "Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та прийоми розмічання складних гіпсокартонних конструкцій із застосуванням лазерних пристроїв;
      - правила та способи монтажу гіпсокартонних перегородок, підвісних стель складної конфігурації, різнорівневих підвісних стель (криволінійних обрисів, змінного перерізу тощо);
      - правила улаштовування мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів складних конструкцій;
      - правила улаштовування гіпсокартонних перегородок з вогнестійкою захисною обшивкою металевих елементів;
      - різновиди різнорівневих поверхонь (криволінійні, ламані, змінного перерізу тощо);
      - призначення та застосування криволінійних елементів малих радіусів із гіпсокартону;
      - види паралельних пропилів та прийоми їх улаштовування;
      - технологію виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів малих радіусів;
      - поняття про ламані поверхні із гіпсокартонних виробів;
      - види V-подібних пазів та прийоми їх улаштовування;
      - види та прийоми улаштовування заданих форм із розгорток;
      - способи облаштування систем штучного освітлення в збірних підвісних стелях;
      - вимоги до улаштування гіпсокартонних систем в місцях розташування освітлювальних приладів;
      - способи та правила ремонтування пошкоджених поверхонь та каркасів криволінійних обрисів;
      - вимоги щодо технологічної послідовності виконання робіт та до їх якості;
      - будову механізованого та електричного інструменту, монтажних пістолетів, монтажного обладнання та пристроїв, правила їх експлуатації;
      - правила дотримання пожежної та електробезпеки;
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу та ремонту гіпсокартонних конструкцій перегородок, підвісних стель, облицювання поверхонь під час улаштовування гіпсокартонних систем (типу „Кнауф").

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник гіпсокартонних конструкцій 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розмічання проектних положень складних гіпсокартонних конструкцій із застосуванням лазерних пристроїв.

5.2. Монтаж металевих каркасів криволінійного обрису для улаштовування перегородок та підвісних стель.

5.3. Монтаж каркасів перегородок із вимогами щодо вогнестійкості, вологостійкості, звукоізоляції тощо.

5.4. Монтаж підвісних стель складних дизайнерських рішень.

5.5. Облицювання конструкцій складної конфігурації (перегородок, колон, пілястр, балок, підвісних стель тощо).

5.6. Облицювання складних конструкцій мансардних приміщень із застосуванням гіпсокартонних виробів.

5.7. Виготовлення криволінійних елементів малого радіуса, прямокутних ламаних поверхонь, елементів та шаблонів криволінійного обрису із гіпсокартонних виробів.

5.8. Монтаж підвісної стелі з ламаних поверхонь або її окремих елементів (карнизи, фризи, растрові стелі, стелі з вертикальних пластин, панельні стелі тощо).

5.9. Улаштовування заокруглених кутів гіпсокартонних перегородок та внутрішніх кутів облицювань стін.

5.10. Ремонт поверхонь, заміна пошкоджених гіпсокартонних виробів та відновлення каркасів.

5.11. Високоякісне шпаклювання поверхонь гіпсокартонних конструкцій.

5.12. Здійснення поопераційного контролю за якістю виконання робіт із застосуванням контрольно-вимірювальних інструментів або теодоліта.