Інструкція для посади "Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником синтетичними матеріалами 4 розряду не менше 1 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості барвників, що застосовуються під час приготування синтетичних мас;
      - способи підбирання колірного поєднання для одержання різноманітних відтінків синтетичних мас;
      - способи та прийоми облицьовування криволінійної поверхні синтетичними матеріалами, полімерними плитками, стандартними опоряджувальними виробами й елементами індустріального виготовлення;
      - способи та прийоми ремонту й заміни покриття з рулонних синтетичних матеріалів та гумового паркету;
      - способи та прийоми ремонту поверхонь, облицьованих синтетичними матеріалами, полімерною плиткою, стандартними опоряджувальними виробами та елементами індустріального виготовлення.

1.4. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час улаштовування наливних безшовних підлог, підлог з лінолеуму й реліну та під час облицьовування синтетичними матеріалами й полімерними плитками та іншими матеріалами індустріального виготовлення.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лицювальник синтетичними матеріалами 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Нанесення лицьового шару синтетичної маси під час улаштовування багатоколірних наливних безшовних підлог.

5.2. Підбирання кольору та відтінків синтетичних мас за заданим рисунком.

5.3. Наклеювання килимів лінолеуму, зварених розміром "на кімнату".

5.4. Настилання підлог складного рисунку (за ескізами) з синтетичної, лінолеумної, релінової плитки та гумового паркету.

5.5. Улаштовування підлог з багатоколірної ксилолітової маси за заданим рисунком.

5.6. Облицьовування криволінійної поверхні синтетичними, полімерними плитками, стандартними опоряджувальними виробами та елементами індустріального виготовлення.

5.7. Заміна та ремонт покриття підлог з лінолеуму та реліну й облицьовування поверхні з полімерних плиток, стандартних опоряджувальних виробів та елементів індустріального виготовлення.

5.8. Улаштовування тартанового покриття у спортивних спорудах.