Інструкція для посади "Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником синтетичними матеріалами 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та методи улаштовування наливних безшовних підлог, підлог із лінолеуму, реліну, гумового паркету, синтетичних матеріалів, полімерних плиток, стандартних опоряджувальних виробів та інших елементів індустріального виготовлення;
      - правила використання барвників, що застосовуються під час приготування синтетичних мас;
      - правила та способи підбирання колірного поєднання для одержання різних відтінків синтетичних мас;
      - правила та методи облицьовування криволінійної поверхні зі складною конфігурацією різними видами матеріалів та елементів індустріального виготовлення;
      - правила та методи ремонту та заміни покриття з рулонних синтетичних матеріалів та елементів індустріального виготовлення;
      - правила настилання підлог складного рисунку;
      - правила та методи зварювання швів лінолеуму з рисунком складної конфігурації;
      - правила та методи приготування гарячих та холодних мастик різних видів;
      - будову та правила експлуатації шпалерорізальної машини, механізованого та електричного інструменту;
      - способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи під час улаштовування та ремонту наливних безшовних підлог, підлог із лінолеуму і реліну, облицьовування синтетичними матеріалами, гумовим паркетом, полімерними плитками та іншими матеріалами індустріального виготовлення.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лицювальник синтетичними матеріалами 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Нанесення лицьового шару синтетичної маси під час улаштовування багатоколірних наливних безшовних підлог зі складними орнаментом та малюнком.

5.2. Підбирання кольору та відтінків синтетичних мас за заданим рисунком.

5.3. Наклеювання килимів лінолеуму складної конфігурації, зварених розміром "на кімнату".

5.4. Настилання підлог особливо складного рисунку (за ескізами) із плиток та елементів різних видів, гумового паркету.

5.5. Улаштовування підлог із багатоколірної ксилолітової маси за заданим рисунком складної конфігурації.

5.6. Облицьовування криволінійної поверхні складної конфігурації синтетичними, полімерними плитками, стандартними опоряджувальними виробами та елементами індустріального виготовлення за заданим рисунком.

5.7. Заміна та ремонт покриття підлог із рулонних матеріалів та штучних елементів.

5.8. Улаштовування тартанового покриття в спортивних спорудах та на спортивних майданчиках.

5.9. Зварювання швів лінолеуму з рисунком складної конфігурації.

5.10. Розкроювання шпалер на верстаті за заданим рисунком.

5.11. Розмічання та вирізання фігурних елементів покриття з використанням механізованого та електричного інструменту за заданим рисунком.

5.12. Встановлювання пластмасових плінтусів і поручнів.