Інструкція для посади "Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника лужних акумуляторів та батарей 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи, способи складання та монтаж особливо складних акумуляторів, елементів і батарей за ескізами та складальними кресленнями;
      - способи та прийоми роботи з піротехнічними засобами;
      - правила та порядок роботи під час перевірок гідравлічної системи батарей надмірним тиском, електричних схем з піротехнічними вузлами, нагрівальними елементами, термореле, виконавчими реле та батарей у цілому.

1.4. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує повне складання та монтаж особливо складних акумуляторів, елементів і батарей, у тому числі дослідних зразків і макетів за складними кресленнями та ескізами з використанням швидкодіючих епоксидних компаундів, клеїв, герметиків.

2.2. Розпаює контакти піротехнічних вузлів електронагрівальних елементів, температурних реле, малогабаритних реле з особливими технічними вимогами до режимів паяння всієї схеми електричних з'єднань батарей на штепсельні розняття, у тому числі субмініатюрні.

2.3. Виконує монтаж різних гідравлічних вузлів спеціальних батарей.

2.4. Заливає батареї полімерами з необхідною точністю до розмірів, які потребує технологічна документація, з використанням автоматичного нестандартного технологічного устаткування.

2.5. Перевіряє електричні схеми з'єднань батарей різними вимірювальними приладами та гідравлічні вузли батарей під час подавання надмірного тиску та протитиску.

2.6. Знаходить дефекти та усуває їх.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник лужних акумуляторів та батарей 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блоки піротехнічні - розпаювання.

5.2. Системи електрообігрівання - монтаж.