Інструкція для посади "Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника лужних акумуляторів та батарей 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та прийоми виконання відповідних слюсарно-складальних та монтажних робіт;
      - принцип складання всіх типів акумуляторів, елементів та батарей;
      - правила перевірки, порядок знаходження та усування дефектів у роботі окремих вузлів і батарей у цілому;
      - електричні схеми з'єднання в акумуляторних батареях;
      - систему допусків та посадок;
      - основи електротехніки та електрохімії в межах роботи, яку виконує.

1.4. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує індивідуальне складання та комплектування дослідних взірців акумуляторів і елементів з приганянням, доробленням деталей, паянням та зварюванням.

2.2. Складає та веде монтаж елементів акумуляторних батарей зі складною схемою з'єднання.

2.3. Визначає та встановлює раціональну послідовність технології складання.

2.4. Доводить розміри акумуляторів, елементів та батарей до потрібних після випробування параметрів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник лужних акумуляторів та батарей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Батареї акумуляторні - повне складання та монтаж.