Інструкція для посади "Маляр 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи маляром 4 розряду –не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила експлуатації фарбувальних агрегатів високого тиску;
      - способи підбирання фарбувальних сумішей (розбіли, підбарвлення);
      - будову та правила експлуатації фарбувальних агрегатів високого тиску, механічного, електричного інструменту різних типів та призначення, що використовується під час виконання малярних робіт;
      - вимоги до якості матеріалів та якості виконання робіт;
      - правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Маляр 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Фарбування поверхонь механізованим інструментом та агрегатами високого тиску.

5.2. Торцювання та флейцювання поверхонь.

5.3. Витягування фільонок з підтушовуванням.

5.4. Фарбування за трафаретом у два та більше тонів.

5.5. Декоративне обробляння поверхні в один або декілька тонів.

5.6. Фарбування прогонових споруд, перил та оглядових пристроїв за 2 рази з приготуванням фарбувальних сумішей.

5.7. Фарбування закладних деталей під час будівництва мостів та шляхопроводів.

5.8. Ручне та механізоване нанесення фарбувальних сумішей на криволінійні поверхні.

5.9. Обробляння поверхонь під деревину та камінь.

5.10. Обробляння поверхонь стін за ескізами клейовими речовинами у два-чотири тони.

5.11. Копіювання та вирізання трафаретів будь-якої складності.

5.12. Складання фарбувальних сумішей необхідного тону з кількістю пігментів не більше чотирьох.

5.13. Обробляння поверхні набризком, кольоровим декоративним дрібняком.

5.14. Обклеювання стін впритул високоякісними та деревними шпалерами, дерматином тощо.

5.15. Заміна шпалер, наклеєних впритул.

5.16. Обклеювання стелі шпалерами.