Інструкція для посади "Маляр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи маляром 3 розряду –не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт;
      - вимоги до якості пофарбованих та обклеєних поверхонь;
      - способи приготування фарбувальних сумішей для виконання малярних робіт;
      - будову та правила експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту для малярних робіт (крім агрегатів високого тиску);
      - будову та принцип дії шпалерорізальних машин;
      - будову та правила експлуатації пересувних малярних станцій, розчинонасосів;
      - вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних, шпалерних, штукатурних робіт;
      - вимоги до якості виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила роботи на підмостках та драбинах;
      - правила дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Маляр 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Шпаклювання, профілювання та ґрунтування поверхонь механізованим інструментом.

5.2. Фарбування поверхонь пензлями, валиками, ручними фарбопультами.

5.3. Витягання фільонок без підтушовування.

5.4. Фарбування за трафаретом в один тон.

5.5. Приготування ґрунтувальних, фарбувальних сумішей, емульсій та паст за готовим складом.

5.6. Обклеювання поверхонь стін шпалерами простими та цупкими або тканинами.

5.7. Заміна шпалер, що наклеєні внапусток.

5.8. Фарбування поверхонь олійними та водоемульсійними фарбами.

5.9. Фарбування скла олійною фарбою.

5.10. Виведення плям на обклеєних поверхнях.

5.11. Обрізання крайки шпалер на шпалерорізальній машині.

5.12. Пакетне розкроювання шпалер на верстаті.

5.13. Ґрунтування стиків та фарбування перил, прогонових споруд, ферм, балок мостів та шляхопроводів.

5.14. Очищання елементів від бруду, іржі або старої фарби.

5.15. Розчищання швів між плитами збірного залізобетонного перекриття, стіновими панелями.

5.16. Механізоване нанесення фарби на обштукатурені поверхні.