Інструкція для посади "Молодша медична сестра з догляду за хворими", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Молодша медична сестра з догляду за хворими" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта, підготовка на курсах або робочому місці. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - права, обов'язки та відповідальність молодшої медичної сестри з догляду за хворими;
      - правила санітарії і гігієни;
      - нескладні медичні маніпуляції (постановка банок, гірчичників, компресів тощо);
      - правила охорони праці.

1.4. Молодша медична сестра з догляду за хворими призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Молодша медична сестра з догляду за хворими підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Молодша медична сестра з догляду за хворими керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Молодша медична сестра з догляду за хворими під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Працює під керівництвом медичної сестри з догляду за хворими.

2.2. Забезпечує чистоту та охайність хворих і приміщення.

2.3. Проводить догляд за шкірою хворих, обробляє пролежні.

2.4. Годує тяжкохворих.

2.5. Стежить за використанням і зберіганням предметів догляду за хворими.

2.6. Проводить заміну постільної і натільної білизни.

2.7. Бере участь у транспортуванні тяжкохворих.

2.8. Стежить за додержанням хворими і відвідувачами правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Молодша медична сестра з догляду за хворими має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Молодша медична сестра з догляду за хворими несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Молодша медична сестра з догляду за хворими несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Молодша медична сестра з догляду за хворими несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Молодша медична сестра з догляду за хворими несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Молодша медична сестра з догляду за хворими несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Молодша медична сестра з догляду за хворими несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Молодша медична сестра з догляду за хворими несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.