Інструкція для посади "Молодший науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Молодший науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, нормативні, методичні та інші керівні документи стосовно досліджень та розробок, що виконуються;
      - мету і завдання виконуваних досліджень, наукову інформацію щодо цих досліджень;
      - методи і засоби організації розробок;
      - сучасні технології їх проведення;
      - основні напрями розвитку водного транспорту;
      - основи економіки та наукової організації праці;
      - вимоги, правила та порядок оформлення наукової та науково-технічної документації;
      - правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Молодший науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Молодший науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Молодший науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Молодший науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує наукові дослідження та розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) тем під керівництвом відповідального виконавця згідно із затвердженими методиками.

2.2. Бере участь у розвідувальних дослідженнях, у проведенні експериментів, здійснює спостереження та вимірювання, описує їх і формулює висновки.

2.3. Вивчає науково-технічну інформацію, вітчизняний та світовий досвід за тематикою досліджень.

2.4. Самостійно вирішує нескладні теоретичні питання, розробляє методику експериментів.

2.5. Складає наукові звіти (розділи звітів) за розділами (етапами, завданнями) робіт.

2.6. Бере участь у підготовці науково-технічної документації за результатами виконаних досліджень.

2.7. Сприяє проведенню апробацій наукових розробок у виробничих умовах.

2.8. Бере участь у впровадженні результатів досліджень та розробок.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Молодший науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Молодший науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Молодший науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Молодший науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Молодший науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Молодший науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Молодший науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Молодший науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Молодший науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Молодший науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.