Інструкція для посади "Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні типи, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, інструкції з експлуатації та налагодження технологічного устаткування і його систем, експлуатованих на газових об'єктах;
      - правила технічної експлуатації технологічного устаткування і його систем на газових об'єктах;
      - правила безпеки під час експлуатації газових об'єктів;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні налагоджувальних, пускових, експериментальних та інших спеціальних робіт, а також у безпосередній експлуатації протягом визначеного періоду технологічного устаткування і його систем як на заново введених в експлуатацію, так і експлуатованих газових об'єктах.

2.2. Виконує роботи в передпусковій ревізії основного технологічного і допоміжного устаткування.

2.3. Бере участь у підготовці та проведенні індивідуальних випробувань типового і нестандартного (імпортного) технологічного устаткування газових об'єктів.

2.4. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста бере участь у проведенні (виконанні) комплексних випробувань технологічного устаткування і систем на об'єктах транспорту та перероблення газу.

2.5. Бере участь у переробленні устаткування газових об'єктів на технічну точність, встановленні (під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста) оптимальних режимів роботи технологічного і допоміжного устаткування газових об'єктів.

2.6. Забезпечує справний стан апаратури, приладів, оснащення, інструменту у процесі виконання різних робіт на технологічному обладнанні, виконує їх регулювання у процесі експлуатації.

2.7. Складає технічні звіти, виконує нескладні розрахунки під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.