Інструкція для посади "Піротехнік III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Піротехнік III категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи техніки зйомок і телепередач;
      - рецептуру піротехнічних сумішей і токарну справу;
      - властивості матеріалів для виготовлення піротехнічних виробів з паперу і картону;
      - хімічні властивості легкозаймистих і вибухових речовин;
      - правила поводження і підготовки до чищення зброї;
      - правила збереження, упакування і транспортування зброї і вибухових речовин;
      - види, будову і правила поводження з вогнепальною і холодною зброєю вітчизняних та іноземних систем;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Піротехнік III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Піротехнік III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Піротехнік III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Піротехнік III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи ручного та механічного виготовлення піротехнічних засобів з паперу і картону (різання картону, паперу, підготування гільз тощо).

2.2. Здійснює ручне та механічне подрібнення і просіювання компонентів сумішей.

2.3. Займається підсобною роботою під час приготування димових шашок, смолоскипів тощо.

2.4. Виготовляє всі види гільз.

2.5. Облаштовує, маркує, упаковує готові піротехнічні вироби.

2.6. Розбирає, чистить, змащує, збирає і приводить до дії всі системи вогнепальної зброї.

2.7. Готує до використання вибухові речовини.

2.8. Бере участь у супроводженні художнього оформлення фільмів, телевізійних передач, інших художніх постановок, шоу піротехнічними ефектами.

2.9. Готує до використання на зйомках холодну зброю, вогнепальну зброю для стріляння холостими зарядами.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Піротехнік III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Піротехнік III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Піротехнік III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Піротехнік III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Піротехнік III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Піротехнік III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Піротехнік III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Піротехнік III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Піротехнік III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Піротехнік III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Піротехнік III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Піротехнік III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Піротехнік III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Піротехнік III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Піротехнік III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Піротехнік III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.