Інструкція для посади "Піротехнік II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Піротехнік II категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією піротехніка II категорії - не менше 1 року. Повинен мати дозвіл відповідного наглядового органу на роботи з холодною, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи техніки зйомок і телепередач;
      - рецептуру піротехнічних сумішей і токарну справу;
      - властивості матеріалів для виготовлення піротехнічних виробів з паперу і картону;
      - хімічні властивості легкозаймистих і вибухових речовин;
      - правила поводження і підготовки до чищення зброї;
      - правила збереження, упакування і транспортування зброї і вибухових речовин;
      - види, будову і правила поводження з вогнепальною і холодною зброєю вітчизняних та іноземних систем;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Піротехнік II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Піротехнік II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Піротехнік II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Піротехнік II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи ручного та механічного виготовлення піротехнічних засобів з паперу і картону (різання картону, паперу, підготування гільз тощо).

2.2. Здійснює ручне та механічне подрібнення і просіювання компонентів сумішей.

2.3. Займається підсобною роботою під час приготування димових шашок, смолоскипів тощо.

2.4. Виготовляє всі види гільз.

2.5. Облаштовує, маркує, упаковує готові піротехнічні вироби.

2.6. Розбирає, чистить, змащує, збирає і приводить до дії всі системи вогнепальної зброї.

2.7. Готує до використання вибухові речовини.

2.8. Бере участь у супроводженні художнього оформлення фільмів, телевізійних передач, інших художніх постановок, шоу піротехнічними ефектами.

2.9. Готує до використання на зйомках холодну зброю, вогнепальну зброю для стріляння холостими зарядами.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Піротехнік II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Піротехнік II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Піротехнік II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Піротехнік II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Піротехнік II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Піротехнік II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Піротехнік II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Піротехнік II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Піротехнік II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Піротехнік II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Піротехнік II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Піротехнік II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Піротехнік II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Піротехнік II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Піротехнік II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Піротехнік II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.