Інструкція для посади "Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та призначення телетрапів, електроагрегатів і приладів, що експлуатуються;
      - кінематичні схеми телетрапів;
      - технологію розбирання, ремонту, складання і настроювання нескладних вузлів електромашин, електроагрегатів і приладів телескопічних трапів;
      - нескладні електромонтажні схеми;
      - будову та правила користування монтажним і контрольно-вимірювальним інструментом;
      - основи електротехніки в обсязі виконуваних робіт;
      - конструктивні особливості фюзеляжів літаків різних типів.

1.4. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує телескопічними трапами під час обслуговування літаків різних типів.

2.2. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів на пульті керування та автоматичним вирівнюванням рівня підлоги телетрапа.

2.3. Вибирає необхідний режим роботи телетрапа.

2.4. Розгальмовує ручне гальмо ходового приводу телетрапа в аварійних ситуаціях і приводить в дію ручний аварійний спуск телетрапа на випадок пожежі в аеровокзалі.

2.5. Виявляє та усуває нескладні дефекти.

2.6. Бере участь у розбиранні, ремонті, складанні та регулюванні простих вузлів електромашин, електроапаратів та електроприладів телескопічного трапа.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст телескопічних трапів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.