Інструкція для посади "Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - місце знаходження обмежуючих та забороняючих знаків, засобів вимірювань, приладів у районі, що обслуговується;
      - призначення і принцип роботи засобів вимірювань, що обслуговуються;
      - правила зняття відліків;
      - правила експлуатації вторинної апаратури;
      - правила ведення польових журналів і обробки результатів спостережень.

1.4. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить експлуатаційне обслуговування гідротехнічних споруд.

2.2. Вимірює температуру та рівень води на водомірних постах, перепади рівнів на фільтрах.

2.3. Стежить за п'єзометрами, станом маяків, обмежуючими та забороняючими знаками, плакатами тощо, підвідною та зливною системами, метеорологічними умовами.

2.4. Контролює температурні режими і напруги в основі греблі й напруги в арматурі бетону та металевому облицюванні водоводів за дистанційними датчиками.

2.5. Контролює зміщення, нахили, осідання греблі за оптичним і струнно-оптичним створами, прямим і зворотним висками, гідростатичним нівеліром та клинометром.

2.6. Проводить заміри фільтраційного протитиску і рівня ґрунтових вод в основі греблі і берегових приляганнях, стежить за фільтруванням через основу греблі і напірну грань.

2.7. Заміряє рівень води в б'єфах.

2.8. Усуває дрібні дефекти споруд, що обслуговуються.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обхідник гідроспоруд II група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.