Інструкція для посади "Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією обхідника колій та штучних споруд 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення і правила утримання верхньої будови колії, земляного полотна, мостових, тунельних та інших штучних споруд, контактної рейки та деталей її підвіски, приладів визначення високої напруги;
      - порядок ставлення та знімання закороток під час виконання робіт, огляді рейок та скріплень, дії при виявленні перешкод для руху поїздів, а також при землетрусах, зливах та гірських обвалах;
      - способи збирання і розбирання кріпильних вузлів, нормальних, температурних та ізолюючих стиків;
      - способи попередження обвалів та осипань;
      - правила подання і знімання напруги з контактної рейки, пропускання господарських поїздів, колійних вагончиків та візків;
      - основні несправності колії, штучних споруд, контактної рейки і способи їх усунення;
      - вимоги до справного стану ліній зв'язку і контактної мережі;
      - порядок огляду об'єктів, які обслуговуються;
      - будову тунельних та інших штучних споруд;
      - основні правила будови та утримання природних та штучних огороджень;
      - призначення і правила користування колійними та вимірювальними приладами, інструментами та пристроями;
      - типову інструкцію з охорони праці для обхідників залізничної колії і штучних споруд та монтерів колії, які виконують огляд.

1.4. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює огляд та нагляд під час обслуговування дільниці за станом верхньої будови залізничної (трамвайної) колії, земляного полотна, штучних споруд, обвальних місць, баластної призми, узбіч, відкосів, кюветів водовідвідних споруд земляного полотна, настилу верхнього покриття трамвайних колій, підфермених площадок, брусків, поручнів, поздовжніх та поперечних балок, розташованих на рівні проїзної частини, урівнювальних приладів, опорних частин прогонових будівель мостів, передпортальних лотків, ніш та камер у тунелях, колійних, сигнальних і тунельних знаків, обстановочних знаків на прогонових будівлях і опорах мостів, переїздів, що не охороняються, охоронних пристроїв, протиугонів, костилів, шурупів, болтів, скріплень, кріпильних вузлів, кронштейнів, рейкових зазорів, коробок захисного покрову, контактної рейки, протипожежного інвентаря, робочого та вимірювального інструменту, іншого устаткування та споруд (у разі виконання робіт з огляду та утримання трамвайної колії на мостах і шляхопроводах або з інтенсивністю трамвайного руху понад 20 поїздів за годину, залізничної колії на лініях вантажонапруженістю до 12 млн.ткм брутто, під'їзних коліях промислових підприємств; у разі виконання робіт з виявлення, запобігання та усунення дефектів у пристроях контактної рейки в метрополітенах).

2.2. Підтримує в охайному стані поверхні колійного бетону та щебеневого баласту, кронштейнів та захисних коробок контактної рейки.

2.3. Здійснює нагляд за станом штучних споруд, облицювання стін, пілонів, поверхні обробки перегінних тунелів, покрівлі наземних станцій та вестибюлів.

2.4. Перевіряє відсутність високої напруги у контактній рейці.

2.5. Контролює стан нормальних, температурних та ізолюючих стиків контактної рейки з розбиранням та складанням.

2.6. Здійснює контроль за належним станом колії у плані та цілісністю рейкових ниток, за станом стиків між зрівнювальними рейками та рейковими ланцюгами, рейкових з'єднувачів і заземлень.

2.7. Здійснює нагляд за станом контактної мережі, ліній зв'язку, сигналів рухомого складу і вантажів у поїздах, які проходять.

2.8. Огороджує місця, які загрожують безпеці та безперервності руху поїздів.

2.9. Запобігає, виявляє та усуває несправності колії та споруд, які не потребують участі монтерів колії та інших робітників.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обхідник колій та штучних споруд 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.