Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементарну електротехніку та теплотехніку;
      - принцип роботи двигунів, генераторів, акумуляторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв, інверторів, конверторів;
      - будову і призначення вимірювальних приладів;
      - принцип роботи мегомметрів, ампервольтметрів;
      - основні знання про будову і режим роботи акумуляторних батарей;
      - правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними, способи визначення їх за зовнішнім виглядом та іншими ознаками;
      - способи зрощування і паяння проводів;
      - види планово-профілактичних ремонтів, термін їх проведення;
      - правила технічної експлуатації обслуговуваних електроустановок;
      - керівні й директивні документи з енергоспоживання та норм витрат електроенергії;
      - призначення і правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою та інструментом;
      - правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом;
      - правила безпеки під час обслуговування електроустаткування.

1.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у поточному обслуговуванні електроустановок, двигунів різних типів, генераторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв, інверторів, зарядно-розрядних та силових щитів, систем вентиляції і кондиціонування повітря.

2.2. Спостерігає за показаннями приладів.

2.3. Визначає за окремими ознаками і показаннями приладів неполадки в роботі обладнання.

2.4. Бере участь в усуненні нескладних пошкоджень в силовому обладнанні комутаційних пристроях, освітлювальних електромережах.

2.5. Розбирає і чистить окремі вузли обладнання.

2.6. Перевіряє мегаомметром опір ізоляції окремих частин апаратури, обладнання розподільних мереж обмоток статорів і роторів електродвигунів.

2.7. Бере участь в розробленні, зрощуванні, ізолюванні та паянні проводів в розподільних коробках.

2.8. Бере участь у поточному обслуговуванні акумуляторів.

2.9. Оглядає акумуляторні батареї; доливає дистильовану воду, вимірює густину та рівень електроліту, напругу й температуру окремих елементів.

2.10. Знежирює акумуляторні посудини, промиває їх содовим розчином, зачищує облої і напливи після паяння на пластинах з'єднувальних штабів і наконечників.

2.11. Очищує шини, фарбує і змазує їх технічним вазеліном.

2.12. Бере участь у планово-профілактичному ремонті обслуговуваного обладнання.

2.13. Виконує монтажні роботи з електроосвітлення, встановлює нескладну освітлювальну арматуру, вимикачі, штепсельні розетки, настінні патрони та промислові прожектори, замінює дроселі пускорегулювальної апаратури в люмінесцентних світильниках.

2.14. Веде технічну документацію.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування електроустановок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.