Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні й монтажні схеми всіх видів обслуговуваного устаткування;
      - призначення і принцип дії контрольно-випробувальної апаратури;
      - схеми струморозподільної мережі на обслуговуваній дільниці;
      - принцип організації дистанційного електроживлення і сигналізації;
      - технічні характеристики, методи настроювання та вимірювання комутаційного устаткування і систем передачі;
      - способи регулювання апаратури і устаткування.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні і профілактичних перевірках систем передач та усуненні в них пошкоджень; обслуговує апаратуру групового тракту міжміського телефонного зв'язку, канали мовлення та устаткування апаратної мовлення; перевіряє електронні плати комутаторів переговорних пунктів на стендах; здійснює поточний ремонт і настроювання загальностанційного устаткування АМТС та устаткування малоканальных систем передачі; обслуговує комутатори переговорних пунктів на інтегральних мікросхемах; обслуговує і ремонтує устаткування станцій МТС-МРВ і нетипове стативне устаткування; вимірює канали тональної частоти магістральних і внутрішньозонових первинних мереж на відповідність до норм; усуває пошкодження на загальностанційному устаткуванні комутації; обслуговує складні заявки на припинення дії зв'язку; перевіряє і ремонтує найпростіші печатні плати; виконує експлуатаційно-технічне обслуговування, поточний ремонт та настроювання устаткування автоматичного і напівавтоматичного телефонного зв'язку; регулює прилади комутації і індивідуальні комплекти автоматичного і напівавтоматичного зв'язку; забезпечує організацію обхідних напрямків зв'язку в разі пошкодження багатоканальних систем; виконує експлуатаційко-технічне обслуговування групових і релейних індивідуальних комплектів станцій АМТС, регулює реле в устаткуванні переговорних пунктів.

2.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявляє та усуває пошкодження в загальностанційному й проміжному устаткуванні АТС (вузлів), у рядовій, груповій і загальностанційній сигналізації, в сигнально-викличних пристроях, в обладнанні вузлів замовно-з'єднувальних ліній, в сигналізації кроссу; усуває механічні пошкодження на комутаційних елементах, виявлених під час профілактичних перевірок; виконує експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури автоматичного визначення номера (АВН); вимірює електричні параметри устаткування на відповідність технічним умовам; регулює усі види приладів і реле в устаткуванні; здійснює поточний ремонт усіх видів устаткування, у тому числі індивідуального й проміжного; виконує монтажні роботи на всіх видах устаткування; обслуговує абонентські станції "Алтай"; виявляє й усуває пошкодження в комутаційному, приймально-передавальному устаткуванні центральної станції; вимірює електричні параметри устаткування на відповідність до технічних умов; виконує поточний ремонт абонентських станцій.

2.3. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявляє й усуває пошкодження в устаткуванні АТС усіх типів; виконує профілактичні перевірки систем із частотним ущільненням; ремонтує апаратуру сільського телефонного зв'язку; вимірює характеристики ліній змінним струмом; регулює всі види пристроїв і реле в устаткуванні; обслуговує і перевіряє устаткування АВН; виконує поточний ремонт усіх видів устаткування, у тому числі електроживлення; виконує монтажні роботи в усіх видах устаткування АТС, а також при розширенні АТС; усуває пошкодження у випрямлячах.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: перевірка електронних плат комутаторів переговорних пунктів на стендах; поточний ремонт і настроювання загальностанційного устаткування АМТС.

5.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявлення та усунення пошкоджень в загальностанційному устаткуванні АТС; вимірювання електричних параметрів устаткування на відповідність до існуючих норм.

5.3. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявлення та усунення пошкоджень в устаткуванні АТС; вимірювання характеристик ліній змінним струмом.