Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування;
      - схеми загальностанційної сигналізації, розподілу зумерних, індукторних і інших сигналів взаємодії на устаткуванні телефонного зв'язку;
      - норми на електричні параметри апаратури ущільнення і каналів;
      - методику усунення складних пошкоджень в устаткуванні;
      - схеми обхідних напрямків зв'язку;
      - правила технічної експлуатації станційного устаткування АТС;
      - правила технічної експлуатації електроустаткування та електроустановок;
      - основи обчислювальної техніки й інформатики.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговує та настроює системи передачі багатоканального зв'язку, кінцеву апаратуру та апаратуру виділення каналів; обслуговує і настроює струморозподільне устаткування, дослідне устаткування і контрольно-дослідну та вимірювальну аппаратуру; виявляє та усуває пошкодження в кінцевому устаткуванні систем передачі багатоканального зв'язку в процесі експлуатації, у загальностанційному устаткуванні автоматичного і напівавтоматичного зв'язку; виконує поточний ремонт і настроювання всього устаткування напівавтоматичного та автоматичного зв'язку багатоканальних систем передачі; виконує поточний ремонт і настроювання регістрового устаткування та устаткування для перерахування коду АМТС; виконує монтажні і пуско-налагоджувальні роботи для введення в дію комутаційних систем, виконаних на базі персональних комп'ютерів, на автоматизованих переговорних пунктах і спеціалізованих ручних переговорних пунктах; обслуговує групові пристрої і комутаційне устаткування АМТС із програмним керуванням; обслуговує комутаційне устаткування з елементами електроніки (печатними платами) та ремонтує електронні плати; обслуговує устаткування служби "трактів", настроює устаткування в службі "каналів"; обслуговує цифрові системи передачі, виявляє та усуває пошкодження в кінцевому устаткуванні цих систем.

2.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: обслуговує апаратуру ІКМ (імпульсно-кодової модуляції), дослідну контрольно-вимірювальну апаратуру, блоки АВУ (апаратури високочастотного ущільнення); виявляє та усуває складні (аварійні) пошкодження в обслуговуваному устаткуванні; усуває пошкодження в усіх видах комутаційного устаткування АТС, у групових блоках, у контрольно-випробувальній і перевірній апаратурі; виконує профілактичні перевірки на апаратурі АВН з відновленням рівнів на підсилювачах і генераторах, на стативах СВП (сигнально-викличних пристроїв), АПА (автоматичної перевірної апаратури), платах СПС (стативних пристроїв сигналізації), на загальностанційній сигналізації; організовує обхідні напрямки зв'язку при пошкодженнях; настроює всі види експлуатаційного устаткування і бере участь у настроюванні і тренуванні нового устаткування; регулює АПА, плати АВУ та випробувально-вимірювальну аппаратуру; виявляє пошкодження за допомогою АЯКЗ (апаратури контролю якості зв'язку) і АТ (апарату телефонного); виконує монтажні роботи за схемами будь-якої складності в приладах і устаткуванні (замінює монтажні схеми, виконує корекцію); усуває складні пошкодження в приймально-передавальному устаткуванні станції; виконує ремонт абонентських станцій, з'єднувальних кабелів, антенно-узгоджуючих пристроїв; організовує взаємодію персоналу, який обслуговує устаткування центральної радіотелефонної станції, з персоналом, який обслуговує пересувні абонентські станції; керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на обслуговуваній дільниці.

2.3. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявляє та усуває складні (аварійні) пошкодження устаткування сільського телефонного зв'язку; усуває складні пошкодження в усіх видах комутаційного устаткування, в апаратурі цифрових систем передачі, у необслуговуваних пунктах підсилення, в устаткуванні електроживлення всіх типів; організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкоджень; здійснює профілактичні перевірки апаратури АВН з відновленням рівнів підсилювачів та генераторів; керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на ділянці.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: обслуговування та настроювання систем передачі багатоканального зв'язку; поточний ремонт і настроювання устаткування автоматичного зв'язку.

5.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виявлення та усунення складних пошкоджень в устаткуванні; виконання профілактичних перевірок на апаратурі АВН.

5.3. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: виявлення та усунення складних пошкоджень устаткування сільського телефонного зв'язку; організація обхідних напрямків зв'язку в разі пошкоджень.