Інструкція для посади "Провідник-електромонтер поштових вагонів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідник-електромонтер поштових вагонів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальне й внутрішнє обладнання поштового вагону і його основних вузлів;
      - види ремонту поштового вагону і термін його виконання;
      - способи перевірки букс, гальм та електрообладнання;
      - види пошкоджень, за яких вагони не включаються до складу поїздів;
      - будову електрообладнання вагонів (генератора, акумуляторної батареї, розподільного щита), вентиляційного і холодильного обладнання та інше;
      - порядок завантаження і розвантаження поштових вагонів;
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - плани направлення пошти та періодичних видань у межах обслуговуваних маршрутів;
      - Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України, Інструкцію із сигналізації та руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

1.4. Провідник-електромонтер поштових вагонів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідник-електромонтер поштових вагонів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідник-електромонтер поштових вагонів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідник-електромонтер поштових вагонів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує поштовий вагон.

2.2. Утримує вагон у належному санітарно-гігієнічному стані.

2.3. Забезпечує роботу систем опалення, водозабезпечення, електрообладнання, вентиляційних та холодильних пристроїв, усуває пошкодження, що виникають.

2.4. Бере участь у технічному огляді поштового вагону перед відправленням у рейс.

2.5. Здійснює технічне обслуговування обладнання поштового вагону.

2.6. Бере участь у обміні та обробці пошти на шляху прямування поштового вагону.

2.7. Виймає листи із поштових скриньок, штемпелює їх, перевіряє пошту, бере участь у розкритті і запаковуванні страхових мішків, приймає і видає пошту з поштового вагону.

2.8. Забезпечує збереження пошти під час обміну та на шляху прямування поштового вагону.

2.9. Відповідає за наявність обладнання та інвентаря у поштовому вагоні.

2.10. Готує поштовий вагон до здавання у заводський або деповський ремонт, бере участь у прийманні вагону після ремонту та складанні приймально-здавального акту.

2.11. Здійснює підготовку вагону до літніх та зимових перевезень.

2.12. Бере участь у складанні актів під час аварій та пошкодженнях поштового вагону і забезпечує схоронність майна та його повернення до місця призначення або місця приписки.

2.13. Виконує іншу роботу за дорученням начальника поштового вагону.

2.14. Упроваджує заходи для виконання правил перевезення пошти й експлуатації поштових вагонів на залізницях України.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідник-електромонтер поштових вагонів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідник-електромонтер поштових вагонів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідник-електромонтер поштових вагонів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідник-електромонтер поштових вагонів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідник-електромонтер поштових вагонів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідник-електромонтер поштових вагонів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідник-електромонтер поштових вагонів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідник-електромонтер поштових вагонів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.