Інструкція для посади "Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальну будову службово-технічного вагона;
      - будову і правила експлуатації приладів опалення, водопостачання, вентиляції, енергопостачання, електроосвітлення, холодильного та іншого обладнання та способи усунення дрібних несправностей.

1.4. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Стежить за технічним станом спецвагона на шляху прямування.

2.2. Разом з бригадою інкасаторів бере участь у навантаженні та розвантаженні зі спецвагона цінностей.

2.3. Утримує у справному стані, чистоті та схоронності внутрішнє обладнання та знімний інвентар вагона.

2.4. Забезпечує роботу приладів електроосвітлення, водопостачання, опалення, вентиляції холодильного та іншого обладнання.

2.5. Своєчасно подає заявки у пункти технічного обслуговування вагонних дільниць на виправлення виявлених несправностей та здійснює контроль за якістю виконаної роботи.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідник спецвагона установ держбанку 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.