Інструкція для посади "Технік поштового зв'язку I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік поштового зв'язку I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка поштового зв'язку II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, методичні й нормативні документи з питань організації технологічних процесів поштового зв'язку;
      - плани направлення потоків обміну;
      - порядок ведення документації;
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв'язку;
      - правила роботи з обчислювальною технікою;
      - основи економіки та виробництва;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - Поштові правила;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Технік поштового зв'язку I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік поштового зв'язку I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік поштового зв'язку I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік поштового зв'язку I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде оперативно-технічну документацію згідно з встановленими правилами та інструкціями.

2.2. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста перевіряє плани направлення потоків пошти (поштових відправлень і періодичних видань), виконання у визначені строки наказів і розпоряджень та здійснює контроль за дотриманням єдиних технологічних процесів обробки, перевезення і доставки пошти у філіалі (підрозділах).

2.3. Бере участь у розробленні заходів з удосконалення технологічних процесів.

2.4. Бере участь у розробленні технічно обїрунтованих норм виробітку і норм часу.

2.5. Бере участь у розгляді заяв і скарг з питань доставки пошти у підрозділах філіалу.

2.6. Перевіряє правильність складання статистичної звітності якості роботи підрозділів філіалу.

2.7. Бере участь у розробленні планів поштового обміну, планів розвитку мережі та послуг поштового зв'язку.

2.8. Обробляє матеріал на персональному комп'ютері.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік поштового зв'язку I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік поштового зв'язку I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік поштового зв'язку I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік поштового зв'язку I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік поштового зв'язку I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік поштового зв'язку I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік поштового зв'язку I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік поштового зв'язку I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік поштового зв'язку I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік поштового зв'язку I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік поштового зв'язку I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік поштового зв'язку I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік поштового зв'язку I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік поштового зв'язку I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік поштового зв'язку I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік поштового зв'язку I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.