Інструкція для посади "Технік поштового зв'язку II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік поштового зв'язку II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка поштового зв'язку - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, методичні й нормативні документи з питань організації технологічних процесів поштового зв'язку;
      - плани направлення потоків обміну;
      - порядок ведення документації;
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств поштового зв'язку;
      - правила роботи з обчислювальною технікою;
      - основи економіки та виробництва;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - Поштові правила;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Технік поштового зв'язку II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік поштового зв'язку II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік поштового зв'язку II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік поштового зв'язку II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде оперативно-технічну документацію згідно з встановленими правилами та інструкціями.

2.2. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста перевіряє плани направлення потоків пошти (поштових відправлень і періодичних видань), виконання у визначені строки наказів і розпоряджень та здійснює контроль за дотриманням єдиних технологічних процесів обробки, перевезення і доставки пошти у філіалі (підрозділах).

2.3. Бере участь у розробленні заходів з удосконалення технологічних процесів.

2.4. Бере участь у розробленні технічно обїрунтованих норм виробітку і норм часу.

2.5. Бере участь у розгляді заяв і скарг з питань доставки пошти у підрозділах філіалу.

2.6. Перевіряє правильність складання статистичної звітності якості роботи підрозділів філіалу.

2.7. Бере участь у розробленні планів поштового обміну, планів розвитку мережі та послуг поштового зв'язку.

2.8. Обробляє матеріал на персональному комп'ютері.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік поштового зв'язку II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік поштового зв'язку II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік поштового зв'язку II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік поштового зв'язку II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік поштового зв'язку II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік поштового зв'язку II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік поштового зв'язку II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік поштового зв'язку II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік поштового зв'язку II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік поштового зв'язку II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік поштового зв'язку II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік поштового зв'язку II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік поштового зв'язку II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік поштового зв'язку II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік поштового зв'язку II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік поштового зв'язку II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.