Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи вантажопідіймальних кранів, машин, окремих вузлів, агрегатів, електричного устаткування, пускорегулювальної апаратури та приладів;
      - сортамент та основні властивості матеріалів, що обробляються;
      - допуски, посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - призначення термічного оброблення деталей та його вплив на зміну властивостей металів;
      - способи захисту металу від корозії;
      - види заклепувальних, зварювальних з'єднань та умови дотримання їх міцності;
      - режими змащування деталей та вузлів;
      - склад тугоплавких та легкоплавких припоїв;
      - способи та правила слюсарного оброблення деталей;
      - правила та способи виконання електрослюсарних робіт;
      - режими змащування деталей та інш. вузлів;
      - способи розмічання деталей та електричних схем за шаблоном;
      - властивості, сортамент та марки електричних проводів, кабелів, ізоляційних матеріалів;
      - правила складання простих електричних схем;
      - основні правила комплектації електричного устаткування;
      - основи електротехніки та технології металів;
      - технологічну послідовність виконання робіт із розбирання, ремонту, складання, встановлення, монтажу, налагоджування та технічного обслуговування механізмів, агрегатів, двигунів, електричного устаткування та машин;
      - технічні умови щодо випробування, регулювання та приймання в експлуатацію вузлів, механізмів та електричного устаткування;
      - призначення, будову, правила експлуатації механізованого, пневматичного, електричного слюсарного, монтажного інструменту, контрольно-вимірювальних приладів;
      - будову та правила користування простими такелажними та монтажними засобами та пристроями;
      - правила стропування, підіймання, переміщення вантажів;
      - способи виконання простих монтажних робіт;
      - правила виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - основні вимоги щодо безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин;
      - правила дотримання електричної та пожежної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості слюсарні та електрослюсарні роботи під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання простих робіт під час монтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин.

5.2. Слюсарне обробляння деталей за 11- 12 квалітетами (4 –5 класами точності) із застосуванням ручного, пневматичного, електричного інструменту.

5.3. З'єднування простих деталей, вузлів.

5.4. Різання металевих і пластмасових труб.

5.5. Різання, рубання, виправляння заготовок із круглої, штабової та кутової сталі із застосуванням ручного, механізованого, електричного інструменту та пристроїв.

5.6. Свердління та вирубування отворів у деталях.

5.7. Обробляння місць зварювання механізованим способом.

5.8. Нарізання та обпилювання гайок і болтів.

5.9. Паяння деталей та електричних схем різними припоями.

5.10. Лудіння, паяння, ізолювання, прокладання та зрощування електричних проводів та кабелів.

5.11. Виготовляння нескладних електроконструкцій, що складаються з двох – трьох деталей.

5.12. Перезаряджання електричних запобіжників.

5.13. Знімання та встановлювання на електричних конструкціях шинотримачів, клиць, запобіжників тощо, розрахованих на напругу до 1 кВт.

5.14. Знімання та встановлювання роз'єднувачів, ізоляторів, рукавів струмоприймачів, редукційних клапанів тощо.

5.15. Ремонт, регулювання та випробування простого електричного устаткування.

5.16. Знімання, встановлювання контрольно-вимірювальних приладів, перевірка їх роботи.

5.17. Монтаж, демонтаж простих вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування вантажопідіймальних кранів та машин.

5.18. Розбирання, ремонт, заміна, складання, технічне обслуговування, випробування, регулювання простих вузлів, механізмів, агрегатів, електричних схем та устаткування із заміною окремих деталей.

5.19. Виявляння та усування незначних несправностей під час технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин.

5.20. Монтаж, демонтаж, ремонт вузлів, агрегатів, електричного устаткування середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

5.21. Виконання такелажних робіт під час переміщання вантажів із застосуванням простих вантажопідіймальних засобів.