Інструкція для посади "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи слюсарем-електриком з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та конструктивні особливості вантажопідіймальних кранів і машин;
      - правила експлуатації вантажопідіймальних кранів і машин;
      - способи монтажу окремих вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування та машин;
      - способи вивіряння змонтованого електричного устаткування та частин машин і механізмів;
      - систему допусків, посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - правила та способи маркування деталей, електричних схем та устаткування;
      - правила комплектування електричного устаткування;
      - способи ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин;
      - способи та правила регулювання окремих вузлів, механізмів, агрегатів, електричних схем та устаткування середньої складності;
      - правила експлуатації електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин;
      - технічні умови щодо випробування електричних механізмів, агрегатів та устаткування;
      - способи виявлення та усунення несправностей в роботі електричного устаткування;
      - правила роботи з технічними кресленнями;
      - правила виконання електрослюсарних робіт згідно з технологічними картами;
      - будову, правила використання механізованого, електричного слюсарного та електрослюсарного інструменту, металообробних верстатів;
      - правила застосування випробувальних установок та контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила роботи з такелажним устаткуванням, механізованим інструментом під час монтажу;
      - терміни спрацювання та правила випробування тросів і канатів;
      - правила підіймання та переміщання елементів кранів та машин із використанням вантажопідіймальних машин і механізмів;
      - будову та правила експлуатації вантажопідіймальних механізмів та такелажних засобів, способи їх випробування;
      - правила користування наочною сигналізацією;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує слюсарні та електрослюсарні роботи середньої складності під час монтажу, демонтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання робіт середньої складності під час виготовляння, монтажу, ремонту, налагоджування та технічного обслуговування електричного устаткування вантажопідіймальних кранів і машин.

5.2. Слюсарне обробляння деталей і вузлів за 6- 10 квалітетами (2-3 класами точності) із застосуванням механізованого, пневматичного, електричного інструменту, верстатів.

5.3. Розмічання деталей для обрізання та свердління.

5.4. Розмічання деталей та електричних схем за технічними кресленнями та ескізами.

5.5. Виправляння, розмічання, згинання та різання листової та профільної сталі, труб, шин на металообробних верстатах.

5.6. Нарізання різі на кінцях труб, виготовляння розтрубів.

5.7. Обробляння електричних конструкцій ізоляційними матеріалами.

5.8. Розбирання кінців багатожильних електричних кабелів, перевірка придатності електричних кабелів та проводів.

5.9. Знімання та встановлювання панелей, щитів з електричною апаратурою, струмоприймачів.

5.10. Виготовляння та складання конструкцій для тролеїв і кріплення кабелів, кронштейнів для освітлювальної арматури, конструкцій для встановлювання одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів тощо.

5.11. Встановлювання ізоляторів, запобіжників, розрахованих на напругу понад 1 кВт, рубильників, сигнальних ламп тощо.

5.12. Регулювання реле різних систем, роз'єднувачів триполюсних тощо.

5.13. Виправляння круглих і штабових шин.

5.14. Монтаж, демонтаж вузлів, механізмів, агрегатів, електричних двигунів та устаткування.

5.15. Розбирання, ремонт, заміна, складання, випробування та технічне обслуговування вузлів, механізмів, агрегатів, електричного устаткування середньої складності.

5.16. Перевірка показань приладів електричної безпеки й контролю.

5.17. Виявляння та усунення дефектів та несправностей у роботі вузлів, механізмів, електричного устаткування середньої складності.

5.18. Виконання такелажних робіт із застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

5.19. Складання дефектних відомостей на ремонт середньої складності у вантажопідіймальних кранах та машинах.

5.20. Щозмінне технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

5.21. Участь у плановому запобіжному ремонті.