Інструкція для посади "Ремонтник штучних споруд 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ремонтник штучних споруд 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи сполучень елементів прогонових будов;
      - правила монтажу металоконструкцій із застосуванням високоякісних болтів;
      - будову конструкцій рейкових стиків-замків;
      - технологію виконання робіт з їх ремонту;
      - способи і прийоми встановлення підйомного устаткування і допоміжних облаштувань і пристроїв;
      - правила збирання опалубки конструкцій і заливання бетонної суміші за облицювання;
      - правила і способи кладки із природного каміння надсклепної будівлі арочних, балочних мостів, труб, лотків і оголовків, кладки із тесаного каміння зовнішніх верстових рядів мостових опор;
      - правила суцільної заміни мостового полотна;
      - способи візування з застосуванням оптичних приладів;
      - правила будови та утримання безбаластового мостового полотна;
      - способи приготування бетонної суміші з пластифікуючими добавками для нагнітання і набризк бетону (торкретування);
      - способи приготування полімер-цементного розчину;
      - будову і принцип роботи механізмів.

1.4. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує прогонові будови арочних, балочних, розвідних і висячих мостів із застосуванням риштувань, люльок та інших допоміжних і страхувальних пристроїв.

2.2. Замінює елементи і вузли прогонових будов.

2.3. Прикріплює елементи прогонових будов болтами.

2.4. Установлює і прикріплює контркутники (контррейки) і охоронні кутники.

2.5. Здійснює монтаж, демонтаж, технічне обслуговування і ремонт зрівнювальних приладів і вкочувачів.

2.6. Ремонтує і здійснює технічне обслуговування механічних і електричних приводів механізмів розведення і рейкових стиків - замків розвідних прогонових будов.

2.7. Ремонтує та утримує безбаластове мостове полотно, полотно на дерев'яних брусках і металевих поперечинах.

2.8. Укладає арматурні сітки.

2.9. Омонолічує прокладний ряд.

2.10. Візує вісь колії на штучних спорудах з застосуванням оптичних приладів, усуває відхилення.

2.11. Улаштовує залізобетонні сорочки, пояси.

2.12. Оглядає і ремонтує гідроізоляцію залізобетонних і бетонних прогонових будов із застосуванням розвантажувальних пакетів.

2.13. Ін'єктує кладку опор штучних споруд і труб.

2.14. Наносить набризк бетону (торкретування).

2.15. Улаштовує та ремонтує відводи та стояки кам'яних мостових.

2.16. Улаштовує тривкі призми з кам'яного накидання та щебеню.

2.17. Ремонтує та відновлює шви обробки стін тунелю з застосуванням риштувань або інших допоміжних або страхувальних пристроїв.

2.18. Відбиває шар торкрету або бетону, що відділяється, у склепіннях та стінах тунелю з застосуванням риштувань або інших допоміжних та страхувальних пристроїв, пневмо або електроінструменту.

2.19. Замінює кронштейни у тюбінгах тунелю з застосуванням риштувань або страхувальних пристроїв.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ремонтник штучних споруд 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.