Інструкція для посади "Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до насіння і якості шліфування;
      - будову і правила регулювання шліфувальних машин і з'єднаного з ним устаткування;
      - принцип дії технологічного устаткування;
      - вимоги до режимів шліфування залежно від виду насіння;
      - призначення і умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;
      - вимоги до якості шліфування насіння;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес шліфування насіння на шліфувальних машинах, яке використовується в сівалках точного висівання.

2.2. Забезпечує рівномірну і своєчасну подачу насіння з бункера у протиральний барабан машини, де відбувається його шліфування планчастими билами.

2.3. Дотримується заданого режиму роботи машин.

2.4. Здійснює підбір і заміну решіт і планчастих бил.

2.5. Регулює зазори шліфувального вузла.

2.6. Виявляє і усуває причини відхилень від режиму шліфування.

2.7. Усуває дрібні несправності в роботі устаткування.

2.8. Здійснює органолептичний контроль за процесом шліфування насіння.

2.9. Контролює роботу транспортних і аспіраційних пристроїв.

2.10. Чистить і змащує устаткування.

2.11. Бере участь у ремонті устаткування.

2.12. Стежить за роботою машин і механізмів.

2.13. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст насіннєшліфувальних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Шліфування насіння томатів, перцю, баклажанів, кабачків, гарбузів, патисонів, кавунів, динь тощо.

5.2. Обслуговування шліфувальних машин.

5.3. Заміна планчастих бил, решіт.

5.4. Регулювання шліфувального вузла.

5.5. Усунення дрібних несправностей шліфувальних машин.

5.6. Контроль роботи транспортних, аспіраційних пристроїв.

5.7. Чищення і змащування устаткування.

5.8. Участь у ремонті устаткування.