Інструкція для посади "Машиніст насосних установок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст насосних установок 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи відцентрових, поршневих насосів та іншого устаткування насосних установок;
      - фізичні і хімічні властивості води, нафти та інших перекачуваних рідин, а також газу;
      - характеристику насосів та приводів до них, допустимі навантаження в процесі їх роботи;
      - схеми комунікацій насосних установок, розташування запірної арматури і запобіжних пристроїв;
      - способи усунення неполадок у роботі устаткування насосних установок;
      - правила обслуговування і перемикання трубопроводів гринельних мереж;
      - сорти та марки масел, що застосовуються;
      - мастильну систему установок.

1.4. Машиніст насосних установок 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст насосних установок 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст насосних установок 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст насосних установок 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує насосні установки, обладнані поршневими і відцентровими насосами із сумарним подаванням 1000 м3/год води, кислот, лугів, пульпи та інших нев'язких рідин, і насосні установки з перекачування нафти, мазуту, смоли та інших в'язких рідин із сумарним подаванням до 50 т/год.

2.2. Обслуговує насоси, насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках, а також голкофільтрові установки з подаванням насосів до 100 м3/год кожен.

2.3. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарним подаванням до 6000 м3/год метаноповітряної суміші.

2.4. Проводить заміри газу.

2.5. Регулює подавання води, нафти та інших перекачуваних рідин.

2.6. Здійснює зливання і перекачування нафти та мазуту із цистерн та барж.

2.7. Підігріває рідке паливо під час зливання та подавання його до місця зберігання або споживання.

2.8. Продуває нафтомагістраль.

2.9. Стежить за станом фільтрів та очищає їх.

2.10. Обслуговує гринельні мережі.

2.11. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування.

2.12. Веде записи у журнали про роботу установок.

2.13. Виконує поточний ремонт і бере участь у більш складних видах ремонту устаткування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст насосних установок 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст насосних установок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст насосних установок 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст насосних установок 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст насосних установок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст насосних установок 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст насосних установок 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст насосних установок 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.