Інструкція для посади "Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу й галузі тваринництва;
      - будову та функції органів, систем органів, організму сільськогосподарських тварин, їх біологічні особливості;
      - технологію виробництва і переробки продукції тваринництва і принципи нормованої годівлі тварин, параметри мікроклімату тваринницьких приміщень та методи проведення їх санітарно-гігієнічної оцінки, технологію заготівлі кормів;
      - прогресивні енерго- та ресурсозберігаючі екологічно чисті технології виробництва тваринницької продукції;
      - параметри контролю технологічних процесів переробки продукції тваринництва;
      - стандарти, ціни на готову продукцію тваринництва і чинні положення з оплати праці;
      - досягнення науки та передовий досвід у галузі тваринництва;
      - основи ринкової економіки, організацію виробництва, праці й управління;
      - земельне і трудове законодавство;
      - основи інформатики та обчислювальної техніки;
      - правове регулювання стосунків у трудовому колективі;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

1.4. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує дотримання розроблених технологій утримання, годівлі і розведення тварин.

2.2. Здійснює практичне виконання технологічних процесів і операцій у виробництві тваринницької продукції.

2.3. Організовує первинну обробку молока, м'яса та іншої продукції, контролює технологічний процес переробки тваринницької сировини.

2.4. Веде первинний зоотехнічний і племінний облік.

2.5. Бере участь у заготівлі кормів.

2.6. Забезпечує раціональне використання кормів, пасовищ та інших кормових угідь.

2.7. Проводить роботу з підвищення продуктивності тварин, поліпшення відтворення стада і збільшення виходу молодняку.

2.8. Замовляє відповідні машини та обладнання для комплексної механізації виробничих процесів, ефективно використовує устаткування приміщень.

2.9. Збирає, обробляє, аналізує інформацію про результати та ефективність роботи тваринницьких підрозділів з використанням ПЕОМ, бере участь у розробленні програм розвитку тваринництва, контролює роботу з обслуговування тваринницьких ферм, цехів, дільниць, переробних об'єктів.

2.10. Проводить добір виконавців конкретних робіт, забезпечує трудову і технологічну дисципліну, здійснює атестацію робочих місць та контролює роботу механізмів і обладнання у тваринництві.

2.11. Надає сервісні послуги суб'єктам племінної справи у тваринництві, зокрема ідентифікації племінних тварин, достовірного обліку їх походження і продуктивності, офіційної оцінки за типом, якістю нащадків та іншими ознаками.

2.12. Реєструє новонароджений молодняк, контролює його ріст і розвиток, проводить контрольні доїння, відбирає середні проби молока для його аналізу.

2.13. Контролює реалізацію планів парувань на замовлення, індивідуального добору бугаїв та використання їх сперми.

2.14. Контролює додержання правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища, надає допомогу спеціальним органам в збереженні тваринного світу України.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.