Інструкція для посади "Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент продукції і правила її зберігання;
      - способи подовження термінів зберігання продукції;
      - правила сортування і фасування продукції;
      - будову і правила експлуатації обслуговуваних механізмів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розвантажує картоплю, овочі, плоди з вагонів, барж, автомобілів вручну або за допомогою машин і механізмів.

2.2. Сортує продукцію за термінами зберігання та іншими встановленими ознаками.

2.3. Зважує і закладає на зберігання плодоовочі і картоплю.

2.4. Стежить за станом продукції в процесі зберігання.

2.5. Проводить обпилення картоплі протиростковим препаратом.

2.6. Обробляє сховище вапном.

2.7. Утеплює люки зберігання.

2.8. Підготовляє плодоовочі і картоплю до реалізації: перебирає вручну або на машині, зважує, затарює продукцію і відходи, укладає для відправлення.

2.9. Навантажує продукцію на автомобіль.

2.10. Сортує і ремонтує тару.

2.11. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник плодоовочевого сховища 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розвантаження з вагонів, барж, автомобілів картоплі, овочів, плодів.

5.2. Утеплення люків зберігання.

5.3. Обробка вапном сховища.

5.4. Сортування і ремонт тари.