Інструкція для посади "Робітник плодоовочевого сховища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник плодоовочевого сховища" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент продукції та правила її зберігання;
      - способи збільшення термінів зберігання продукції;
      - правила сортування та фасування продукції;
      - будову і правила експлуатації механізмів, що обслуговуються.

1.4. Робітник плодоовочевого сховища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник плодоовочевого сховища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник плодоовочевого сховища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник плодоовочевого сховища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вивантажує картоплю, овочі, фрукти з вагонів, барж, автомашин вручну або за допомогою машин і механізмів.

2.2. Сортує продукцію за термінами зберігання та іншими встановленими ознаками, зважує і закладає на зберігання.

2.3. Стежить за станом продукції в процесі зберігання.

2.4. Запилює картоплю протиростковим препаратом.

2.5. Обробляє сховища вапном, утеплює люки зберігання.

2.6. Готує плодоовочі та картоплю до реалізації: перебирає вручну або на машині зважає, зятарює продукцію та відходи, складає для відправлення.

2.7. Навантажує продукцію на автомашину.

2.8. Сортує та ремонтує тару.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник плодоовочевого сховища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник плодоовочевого сховища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник плодоовочевого сховища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник плодоовочевого сховища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник плодоовочевого сховища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник плодоовочевого сховища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник плодоовочевого сховища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник плодоовочевого сховища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник плодоовочевого сховища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник плодоовочевого сховища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник плодоовочевого сховища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник плодоовочевого сховища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник плодоовочевого сховища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник плодоовочевого сховища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник плодоовочевого сховища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник плодоовочевого сховища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.