Інструкція для посади "Розливальник утфелю 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розливальник утфелю 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила розливу утфелю у форми і розмір встановленого недоливу;
      - кількість, якість та властивості клерсу, що використовується для заливання утфелю в форми;
      - призначення процесу рульовки утфелю, правила технологічного режиму розливного відділення;
      - температурний режим вибілювання утфелю;
      - способи запобігання та усунення браку.

1.4. Розливальник утфелю 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розливальник утфелю 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розливальник утфелю 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розливальник утфелю 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розливає утфель у форми під час головного способу виробництва рафінаду під керівництвом розливальника вищої кваліфікації.

2.2. Заштопує форми, перекидає і вставляє їх у гнізда розливних вагонів.

2.3. Підкочує вагони до розливного приладу.

2.4. Править залиті утфелем форми, встановлює їх у точно вертикальному положенні.

2.5. Перемішує верхній шар утфелю у формах.

2.6. Підрізає, насікає та згущує верхній шар охололого утфелю у формах за допомогою лопаток, ножів та рульовочних машин.

2.7. Проводить рульовку утфелю в головних формах.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розливальник утфелю 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розливальник утфелю 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розливальник утфелю 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розливальник утфелю 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розливальник утфелю 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розливальник утфелю 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розливальник утфелю 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розливальник утфелю 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розливальник утфелю 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розливальник утфелю 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розливальник утфелю 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розливальник утфелю 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розливальник утфелю 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розливальник утфелю 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розливальник утфелю 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розливальник утфелю 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.