Інструкція для посади "Фотооператор 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фотооператор 3-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - короткі відомості про будову обслуговуваного апарата;
      - тарифи на передавання та приймання газетних полос;
      - порядок і контрольні терміни оброблення газетних полос;
      - порядок і черговість передавання газетних полос;
      - правила і порядок фототехнічного оброблення газетних полос, зарядки, перемотки та обрізки фототехнічної плівки;
      - правила передачі газетних полос каналами зв'язку.

1.4. Фотооператор 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фотооператор 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фотооператор 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фотооператор 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає та передає газетні полоси каналами електрозв'язку.

2.2. Заряджає оригінали-відбитки газетних полос; оформляє і розкладає передані газетні полоси.

2.3. Заряджає, перемотує та обрізає фототехнічну плівку.

2.4. Виконує фототехнічне оброблення фотокопій газетних полос (проявляє, фіксує, глянсує) та освітлення відпрацьованих негативів газетних полос.

2.5. Веде службові переговори по каналу службового зв'язку про режим роботи, швидкість передачі, способи модуляції і т.

2.6. ін.

2.7. Звіряє кількість переданих і прийнятих газетних полос.

2.8. Оформляє документацію.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фотооператор 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фотооператор 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фотооператор 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фотооператор 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фотооператор 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фотооператор 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фотооператор 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фотооператор 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фотооператор 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фотооператор 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фотооператор 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фотооператор 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фотооператор 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фотооператор 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фотооператор 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фотооператор 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.