Інструкція для посади "Електродник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електродник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електродника 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження електродообмазувальних і брикетувальних пресів різних конструкцій, багатосекційних індукційних установок, тунельних печей, спарених тунельних установок для гартування електродів, різних видів млинів, дозаторів, класифікаторів, змішувачів, пневмотранспорту, автоматизованих та механізованих дозувальних ліній;
      - режими роботи устаткування;
      - технологію процесів, що обслуговуються;
      - фізико-механічні властивості компонентів обмазувальних мас, флюсів, порошкового дроту;
      - вимоги до якості обмазувальних мас для електродів різного призначення;
      - призначення та правила користування складним і точним контрольно-вимірювальним інструментом;
      - причини браку та способи його усунення;
      - правила розрахунку завантаження силікатної брили та води в автоклав, коректування модуля рідкого скла.

1.4. Електродник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електродник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електродник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електродник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наносить покриття на електроди зі стрижнями із сталі діаметром більше 3 мм на електродообмазувальних пресах з ручним керуванням та тиском на обмазувальну масу більше 500 кгс/кв.см.

2.2. Наносить покриття на електроди на потокових лініях під керівництвом електродника вищої кваліфікації.

2.3. Виготовляє порошковий дріт для зварювання та наплавлення на спеціальному устаткуванні.

2.4. Гартує електроди на багатосекційних індукційних установках, що працюють на струмах високої частоти, в тунельних печах, на спарених тунельних установках з розривом процесу термообробки.

2.5. Виконує сухе та мокре подрібнення компонентів, що використовуються під час виготовлення покриття електродів, порошкового дроту та флюсів, на млинах з пневмотранспортом і устаткуванням для очищення повітря.

2.6. Виконує сухе подрібнення вибухонебезпечних матеріалів з інертною добавкою.

2.7. Готує суху шихту на автоматизованих та механізованих дозувальних лініях.

2.8. Готує обмазувальну масу для покриття електродів спеціального призначення в змішувачах різного типу.

2.9. Пресує брикети з обмазувальної маси на брикетувальних пресах високого тиску різних конструкцій, зі змінним розташуванням робочих циліндрів.

2.10. Розварює силікатну брилу у обертових автоклавах.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електродник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електродник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електродник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електродник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електродник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електродник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електродник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електродник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електродник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електродник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електродник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електродник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електродник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електродник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електродник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електродник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.