Інструкція для посади "Електродник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електродник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електродника 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні та електричні схеми та схеми керування лініями;
      - правила та способи налагодження і регулювання ліній;
      - причини несправностей в роботі окремих вузлів лінії, способи виявлення та усунення їх;
      - вимоги до якості готової продукції;
      - вплив різних технологічних добавок на властивості обмазувальної маси;
      - правила користування контрольно-вимірювальним інструментом для вибіркового контролю різностінності електродів.

1.4. Електродник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електродник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електродник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електродник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наносить покриття на електроди зі стрижнями із сталі діаметром до 3 мм, зі стрижнями із кольорових металів та сплавів на пресах з ручним керуванням та тиском на обмазувальну масу понад 500 кгс/кв.см.

2.2. Наносить покриття на електроди на потокових лініях.

2.3. Дрібнить компоненти, що використовуються під час виготовлення покриття електродів, флюсів, порошкового дроту, на автоматичних і напівавтоматичних лініях з налагодженням їх окремих вузлів та агрегатів.

2.4. Регулює роботу устаткування.

2.5. Контролює якість опресування електродів та продуктів подрібнення.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електродник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електродник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електродник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електродник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електродник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електродник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електродник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електродник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електродник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електродник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електродник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електродник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електродник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електродник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електродник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електродник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.