Інструкція для посади "Розмітник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розмітник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розмітника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи геометрії, тригонометрії та правила користування тригонометричними таблицями;
      - положення деталей та вузлів, які розмічає, та їх взаємодію з іншими деталями;
      - послідовність оброблення деталей, вузлів моделей, які розмічає, способи побудови геометричних кривих та креслення розверткових креслень;
      - способи розмічання листів зовнішнього та внутрішнього обшивання корпусів з криволінійними контурами в розгорнутому вигляді за розробленими на плазі ескізами та рейками;
      - головні лінії на трьох проекціях плазового розбивання;
      - величину деформації під час зварювання різних конструкцій;
      - допуски і посадки.

1.4. Розмітник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розмітник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розмітник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розмітник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розмічає на підлозі, стелажах, та на плиті деталі, вузли, металеві моделі, відливки, поковки, штампи, пристрої, інструменти та металоконструкції під оброблення за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класом точності) з вивірянням та установленням на підкладках, клинах, домкратах.

2.2. Розмічає великі та складні деталі та вироби під оброблення за 11-м квалітетом (4-м класом точності) з застосуванням спеціальних пристроїв.

2.3. Визначає ступінь придатності деталей для подальшого оброблення за наявності відхилень від основних форм та розмірів.

2.4. Креслить розверткові креслення нескладних деталей та виконує прості геометричні побудови для розмічання та перевірки заготовок, деталей та вузлів.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розмітник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розмітник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розмітник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розмітник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розмітник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розмітник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розмітник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розмітник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розмітник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розмітник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розмітник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розмітник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розмітник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розмітник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розмітник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розмітник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бабки задні для середніх токарних верстатів - розмічання отворів під розточування та пазів під фрезерування.

5.2. Барабани швартові вантажопідіймальних механізмів - розмічання під механічне оброблення.

5.3. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння з кількістю циліндрів до чотирьох - розмічання.

5.4. Букси паровозів - розмічання для стругання по площині.

5.5. Букси рухомого складу - розмічання для механічного оброблення.

5.6. Важілі вихлопні клапанів дизелів, диски, натискні вінці приводів вентиляторів, ущільнювальні півкільця тягового мотора та шатунного підшипника - розмічання.

5.7. Вали дво- та триколінчасті з розташуванням колін в різних площинах та вали з колінами в одній площині - розмічання під обточування та стругання.

5.8. Валики кулачкові для насосів - розмічання кулачків.

5.9. Валки прокатні масою понад 1000 кг - розмічання під обрізання та центрування.

5.10. Ванни масляні - розмічання місць під арматуру.

5.11. Вироби спеціальні з вуглесклометалопластика - повне розмічання.

5.12. Водила черв'ячних планетарних редукторів - розмічання вікон під шестірні.

5.13. Деталі кремальєрних кришок та дверей (комінгси, кришки, кільця поворотні) - розмічання кулачків та впадин, розмічання під установлення кронштейнів, обушків, стаканів.

5.14. Деталі тепловозів (вали дизеля розподільні, вертикальні та горизонтальні) - розмічання для фрезерування шпонкових канавок.

5.15. Деталі фільтрів (кришки, кільця з еліпсом, дена, диски з вирізами, накладки, решітки тощо) - розмічання без шаблону.

5.16. Деталі шпилів та лебідок (зірочки, барабани ланцюгів вантажопідіймальних механізмів) - розмічання під механічне оброблення.

5.17. Заготовки моделей та стрижневих ящиків середньої складності - перевірка та повне розмічання.

5.18. Кільця секційні поршневі - розмічання для розрізки.

5.19. Клинці натяжні задньої головки поршневого дишла паровозу, шпонкові пази на дишловому валику, важілі та тяги хитної колосникової решітки котла, двері димової коробки котла храпових коліс прес-маслянки - розмічання.

5.20. Коробки подач та столи фрезерних та стругальних верстатів - повне розмічання.

5.21. Корпуси водяних насосів - повне розмічання.

5.22. Корпуси клапанів з умовним діаметром проходу до 100 мм - розмічання під механічне оброблення.

5.23. Корпуси та кришки клапанів суднової апаратури - перевірка відливок та розмічання під механічне оброблення.

5.24. Корпуси та кришки підшипників з діаметром понад 300 мм - розмічання.

5.25. Корпуси та кришки редукторів - розмічання під механічне оброблення.

5.26. Кронштейни різних розмірів - розмічання.

5.27. Маятники та тяги кулісні - розмічання після наплавлення.

5.28. Муфти кулачкові та з'єднувальні - розмічання під оброблення.

5.29. Патрони до токарних верстатів - розмічання.

5.30. Підвіски колискові середні вагонів електросекцій - розмічання для механічного оброблення.

5.31. Підшипники суднові опорні з діаметром валу до 490 мм - розмічання корпусу та кришки під механічне оброблення.

5.32. Підшипники суднові упорні з діаметром валу до 250 мм - розмічання корпусу та кришки під механічне оброблення.

5.33. Пояски візків вагонів - розмічання.

5.34. Резервуари, цистерни, водяні та паливні баки - розмічання.

5.35. Станини електромашин - розмічання під свердління.

5.36. Шатуни компресорів та інших машин - розмічання під механічне оброблення.

5.37. Шпонки тангенціальні - розмічання.

5.38. Штампи, кондуктори, пристрої, цангові патрони та прилади - розмічання деталей середньої складності.