Інструкція для посади "Розмітник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розмітник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розмітника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості різних металів та їх деформацію при механічному та термічному обробленні;
      - процес оброблення деталей та вузлів, які розмічає;
      - припуски на механічне оброблення;
      - способи геометричних побудов в процесі розбивання та розтягування окремих конструкцій зовнішнього обшивання, палуб та іншого плазового розбивання;
      - правила підготовки деталей та конструкцій під зварювання та клепання;
      - способи запобігання деформацій під час зварювання складних конструкцій з листового та профільного металу;
      - побудову, способи заточування будь-якого розмічального інструменту;
      - правила застосування вимірювального інструменту та приладів;
      - систему допусків і посадок.

1.4. Розмітник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розмітник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розмітник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розмітник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розмічає на підлозі, плиті або на верстаті великогабаритні та складні деталі та вузли з перетинанням осей та площин, а також металевих моделей, відливок, поковок та металоконструкцій під оброблення за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) з установленням заготовки, деталі, вузла на підкладках, клинах, домкратах та різних пристроях, з вивірянням установлення за допомогою індикаторів, набору плоскопаралельних плиток та інших контрольно-вимірювальних інструментів.

2.2. Виконує складні розверткові креслення, геометричні побудови та тригонометричні обчислення для розмічання та перевірки заготовок, деталей та вузлів.

2.3. Вибирає спосіб розмічання деталей, вузлів та перевіряє відливки.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розмітник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розмітник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розмітник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розмітник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розмітник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розмітник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розмітник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розмітник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розмітник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розмітник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розмітник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розмітник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розмітник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розмітник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розмітник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розмітник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бабки молотів - розмічання "ластівчиного хвоста" та гнізда шпонки.

5.2. Бабки передні і задні для великих токарних верстатів - розмічання під механічне оброблення.

5.3. Балери - розмічання шпонкових пазів на конусі.

5.4. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння з кількістю циліндрів від чотирьох до шести - розмічання.

5.5. Вали колінчасті з чотирма-шістьома колінами, розташованими під різними кутами, - розмічання.

5.6. Вінця зубчастих коліс електровозів - розмічання для оброблення пазів під пружинні пакети.

5.7. Гвинти гребні з діаметром до 1000 мм - розмічання під оброблення.

5.8. Гвинти гребні - розмічання шпонкових пазів, отворів на торцях та бокових поверхнях маточини.

5.9. Головки блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння - розмічання газових камер, гнізд, клапанів та отворів під болти.

5.10. Деталі стрілочних переводів - викреслювання ескізів.

5.11. Колектори радіаторів охолоджувальних пристроїв - розмічання.

5.12. Конструкції будівельні: прогони, ригелі, фахверки, перила, підкранові балки - розмічання.

5.13. Корпуси турбін - перевірка відливок та розмічання під механічне оброблення.

5.14. Кришки корпусів приводів клапанів тепловозів - розмічання.

5.15. Моделі зі стрижневими ящиками виливниць, кокілів та шаблонів середньої складності та великих габаритів - повне розмічання під оброблення з перевіркою та ув'язуванням розмірів моделі зі стрижневими ящиками.

5.16. Обтічники гребних гвинтів - розмічання під оброблення.

5.17. Опора балера - нанесення перпендикулярних осьових, розмічання пазів та виступів, перетинних отворів під попереднє механічне оброблення.

5.18. Осердя стрілочних переводів - розмічання.

5.19. Осі ведучих та зчіпних колісних пар - розмічання для оброблення шпонкових пазів.

5.20. Підшипники поршневого або центрового дишла та поршневого повзуна - розмічання для оброблення під скалки та валики.

5.21. Підшипники суднові опорні з діаметром валу понад 490 мм - розмічання корпусу та кришки під механічне оброблення.

5.22. Підшипники суднові упорні з діаметром валу понад 250 мм - розмічання корпусу та кришки під механічне оброблення.

5.23. Поршні дизелів - розмічання для свердління та оброблення місць для клапанів.

5.24. Поршні дизелів тепловозів - розмічання для розточування отворів.

5.25. Рамки центрового дишла - розмічання для оброблення після наплавлення.

5.26. Румпелі рульових пристроїв з діаметром центрального отвору під балер понад 250 мм - розмічання під механічне оброблення.

5.27. Станини верстатів - розмічання.

5.28. Труби з діаметром до 1000 мм - розмічання.

5.29. Фартухи, каретки, супорти великих токарних верстатів - розмічання під механічне оброблення.

5.30. Фланці муфт редукторів вентиляторів тепловозів - розмічання.

5.31. Циліндри поршневих машин - повне розмічання в блоках з кількістю циліндрів в блоці до шести.

5.32. Штампи, кондуктори та пристрої - розмічання складних деталей.