Інструкція для посади "Мідник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мідник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову устаткування, яке обслуговує, пристроїв, контрольно-вимірювальної апаратури і інструментів, які застосовує для мідницьких робіт;
      - будову особливо складної нагрівальної апаратури;
      - способи та заходи виготовлення, складання та монтажу особливо складних виробів;
      - правила розкроювання та будови особливо складних розгорток геометричних фігур та їх розрахунок;
      - механічні властивості металів, які застосовує;
      - технічні умови на складання, випробування під високим тиском особливо складних вузлів і установок.

1.4. Мідник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мідник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мідник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мідник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні мідницькі роботи із застосуванням будь-якого устаткування, пристроїв та інструменту.

2.2. Згинає труби з діаметром понад 100 мм.

2.3. Виготовляє особливо складні деталі вузлів і виробів кисневих, водневих та гелієвих установок різної продуктивності з великою кількістю сполучених вузлів і з установленням арматури.

2.4. Паяє шви, які працюють під тиском понад 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) та під вакуумом, тугоплавкими припоями.

2.5. Виготовляє та монтує особливо складні теплообмінники, конденсатори, ректифікаційні колони воднево-гелієвих зріджувачів.

2.6. Монтує роздільні кисневі апарати.

2.7. Розмічає та розкроює особливо складні розгортки криволінійних фігур.

2.8. Виготовляє сферичні, фігурні вироби великих габаритів вручну за шаблонами з глибоким вибиванням сфери, з перетинанням опуклих і увігнутих поверхонь в холодному та гарячому стані.

2.9. Виготовляє шаблони для контролю та виробництва особливо складних деталей.

2.10. Виконує гідравлічні та пневматичні випробування посудин та арматури.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мідник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мідник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мідник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мідник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мідник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мідник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мідник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мідник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мідник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мідник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мідник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мідник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мідник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мідник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мідник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мідник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автоклави - виготовлення.

5.2. Апарати роздільні кисневі - виготовлення.

5.3. Блоки розділення повітря - перепаювання камери.

5.4. Вакуум-апарати - виготовлення.

5.5. Вентилі кульові - виготовлення.

5.6. Випарники - ремонт, гідравлічне випробування.

5.7. Вузли трубопроводів типу "труба в трубі" з червономідних труб - виготовлення.

5.8. Колони ректифікаційні - складання і паяння тарілок.

5.9. Котли лабораторні - виготовлення.

5.10. Кулі з діаметром понад 500 мм - виготовлення.

5.11. Патрубки вихлопні дослідних конструкцій - вибивання та правка по болванках з підганянням за місцем.

5.12. Повітрозбірники - повне виготовлення деталей з вибиванням та правкою, складання і підганяння за місцем.

5.13. Радіатори двигунів внутрішнього згоряння різних марок - виготовлення та капітальний ремонт.

5.14. Фурми доменних печей - виготовлення.