Інструкція для посади "Шліфувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шліфувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією шліфувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила підналагодження і перевірки на точність шліфувальних верстатів різних типів;
      - будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - характеристики шліфувальних кругів залежно від форм, твердості, зв'язки і зернистості і умови їх застосування залежно від матеріалу, який обробляє, та способів оброблення і чистоти оброблення, яка вимагається;
      - швидкості обертання шліфувальних кругів, які допускаються;
      - вплив температури на розміри деталей;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - основні властивості матеріалів, які обробляє.

1.4. Шліфувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шліфувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шліфувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шліфувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Шліфує і доводить деталі середньої складності, інструмент з високоякісних сталей круглого профілю за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності) і параметром Ra 1,25-0,63 (7 - 8-м класами чистоти) на шліфувальних верстатах різних типів.

2.2. Налагоджує верстат.

2.3. Установлює і править шліфувальні круги з застосуванням в необхідних випадках нескладних шаблонів.

2.4. Шліфує і доводить деталі з високоякісних сталей круглого і плоского профілю за 7 - 8-м квалітетами (2-м класом точності) і параметром Ra 0,63-0,32 (8 - 9-м класами чистоти) на спеціалізованих напівавтоматичних і автоматичних верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей.

2.5. Установлює деталі на верстатах з вивірянням за індикатором у двох площинах.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шліфувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шліфувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шліфувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шліфувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шліфувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шліфувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шліфувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шліфувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шліфувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шліфувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шліфувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шліфувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шліфувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шліфувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шліфувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шліфувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти діаметром понад 40 мм - шліфування.

5.2. Вали насосів приводу автомобіля - шліфування.

5.3. Вали ступінчасті довжиною до 1500 мм - шліфування шийок.

5.4. Вили - остаточне шліфування.

5.5. Валики шестеренні - безцентрове зовнішнє шліфування.

5.6. Взірці гартувальні з штабобульбового і таврового профілю - шліфування.

5.7. Вкладиші - шліфування зовнішнє на оправці.

5.8. Втулки конусні - шліфування зовнішнього конусу.

5.9. Гільзи гідромеханізмів автосамоскидів - безцентрове шліфування.

5.10. Деталі і вироби азбестові технічні - шліфування.

5.11. Зенківки конусні - шліфування конуса та різальної частини.

5.12. Калібри плоскі - шліфування з припуском на доведення.

5.13. Кільця внутрішні роликові підшипників - попереднє шліфування роликової доріжки.

5.14. Кільця зовнішні і внутрішні всіх типів підшипників - остаточне шліфування торців.

5.15. Кільця зовнішні і внутрішні всіх типів - безцентрове шліфування зовнішнє.

5.16. Кільця радіальних та упорних підшипників - шліфування торців отворів, жолобів і сфери за класом точності Н і П.

5.17. Корпуси насосів автомобіля - шліфування плоске.

5.18. Корпуси пристроїв - шліфування шпонкових канавок.

5.19. Корпуси, ролики, конуси вальцівок - шліфування.

5.20. Листи (пакетом по 3 - 5 листів) - шліфування кромок.

5.21. Лінійки напрямні, хвостовики, голки трубопрофільних пресів, оправки прокатного устаткування - шліфування.

5.22. Матриці і пуансони невеликих розмірів - шліфування плоске і профільне.

5.23. Мітчики машинні і ручні - шліфування шийок і робочої частини.

5.24. Ніпелі, шинки - шліфування площин, правлення шинок.

5.25. Ножі до збірних різальних інструментів (фрези, зенкери, розгортки) - шліфування плоске протилежної різальної поверхні.

5.26. Ножі для гільйотинних ножиць - шліфування плоске.

5.27. Осі балансирних підвісок - шліфування.

5.28. Осі, оправки довжиною до 1500 мм - зовнішнє шліфування.

5.29. Пальці шатунів, ролики - безцентрове шліфування.

5.30. Платини і мости наручних і кишенькових годинників - шліфування плоске.

5.31. Плашки круглі - шліфування зовнішнє і плоске.

5.32. Плашки різьбонакатні - шліфування різальних поверхонь.

5.33. Поршні двигунів діаметром до 250 мм - шліфування зовнішнє.

5.34. Пружини циліндричні і конічні всіх розмірів - шліфування торців на двохшпиндельному і круглошліфувальному верстатах в касетах на магнітній плиті з самостійним налагодженням.

5.35. Розгортки циліндричні і конічні - шліфування хвостової частини.

5.36. Ролики підшипників всіх типів і розмірів - остаточне шліфування торців.

5.37. Рулони штучної шкіри - оброблення абразивне (пемзою) і очищення.

5.38. Свердла діаметром понад 3 мм - шліфування хвостової і робочої частини.

5.39. Стрічка годинникова і пружинна - шліфування кромки.

5.40. Фланці ведучих конічних шестерень - шліфування.

5.41. Щупи - шліфування.