Інструкція для посади "Шліфувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Шліфувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією шліфувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми і правила перевірки на точність шліфувальних верстатів різних типів;
      - конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - можливі деформації під час оброблення деталей;
      - вимоги до чистоти оброблення деталей;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - правила і способи балансування і перевірки шліфувальних кругів на міцність.

1.4. Шліфувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Шліфувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Шліфувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Шліфувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Шліфує і доводить площини, циліндричні і конусні зовнішні і внутрішні поверхні складних і відповідальних деталей і інструменту за 7 - 8-м квалітетами (2-м класом точності), зуборізного інструменту за 7-м ступенем точності і параметром Ra 0,63-0,16 (8 - 10-м класами чистоти) на великих і складних шліфувальних верстатах різних типів; установлює і вивіряє деталі в декількох площинах.

2.2. Шліфує і нарізає рифлення на поверхні бочка валків на шліфувально-рифельних верстатах.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Шліфувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Шліфувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Шліфувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Шліфувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Шліфувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Шліфувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Шліфувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Шліфувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Шліфувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Шліфувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Шліфувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Шліфувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Шліфувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Шліфувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Шліфувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Шліфувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали розподільні - остаточне шліфування профільне кулачків.

5.2. Вали ступінчасті довжиною понад 1500 мм - шліфування шийок.

5.3. Вали упорні - шліфування шийок і упорних гребенів.

5.4. Валки трубопрокатних верстатів - шліфування за шаблоном за допомогою підвісних точил і на верстаті.

5.5. Вальцівки - шліфування конуса і шийки.

5.6. Вироби з оптичного скловолокна - шліфування.

5.7. Втулки - шліфування.

5.8. Втулки перехідні - шліфування внутрішнє конуса.

5.9. Гвинти - шліфування.

5.10. Гребінки зубостругальні - шліфування профільне.

5.11. Деталі та вироби азбестотехнічні холодного і гарячого формування - шліфування на потокових лініях і агрегатних верстатах.

5.12. Еталони для установлення різців - шліфування зовнішнє і торцеве за розміром.

5.13. Інструменти, оснащені твердим сплавом - доведення.

5.14. Калібри-еталони для конічних шестерень - шліфування губок з припуском на доведення.

5.15. Калібри гладкі - шліфування з припуском на доведення.

5.16. Калібри, оправки станів холодного прокату труб - шліфування.

5.17. Каретки, станини, містки, супорти верстатів - попереднє шліфування.

5.18. Кільця внутрішні роликових підшипників - остаточне шліфування роликової доріжки.

5.19. Кільця радіальних і упорних підшипників - шліфування торців отворів, жолобів і сфери за класом точності В і А і шліфування зовнішнє за класом точності Н, А, П і В.

5.20. Корпуси складних багатомісних пристроїв - повне шліфування.

5.21. Кулачки спеціальні і шестірні - шліфування тонкостінних торців.

5.22. Кулачки токарних патронів - повне шліфування.

5.23. Маточини середнього диску варіатора - шліфування внутрішнє поверхні.

5.24. Матриці для прес-форм (з декількома робочими отворами) - шліфування.

5.25. Оправки затискні - зовнішнє шліфування конуса розрізної цанги.

5.26. Оправки трубопрокатних станів - шліфування.

5.27. Осі, оправки довжиною понад 1500 мм - зовнішнє шліфування.

5.28. Пальці ведених муфт - шліфування і доведення.

5.29. Плашки "Лендіс" - шліфування площин "ластівчиного хвоста" та забірної частини.

5.30. Плашки різьбонакатні - шліфування бокових площин в пристрої.

5.31. Плити акустичні - шліфування.

5.32. Поршні двигунів внутрішнього згоряння - шліфування на поверхні.

5.33. Поршні двигунів діаметром понад 250 до 500 мм - шліфування зовнішнє.

5.34. Призми перевірочні - шліфування.

5.35. Пристрої для балансування шестерень - шліфування.

5.36. Різці зубостругальні - повне шліфування.

5.37. Різці призматичні фасонні - шліфування різальної частини та "ластівчиного хвоста" за шаблоном.

5.38. Різці тангенціальні складного профілю - шліфування.

5.39. Розгортки циліндричні і конічні - шліфування робочої частини.

5.40. Свердла діаметром до 3 мм - шліфування робочої частини.

5.41. Фрези пустотілі - шліфування отвору, затилування та кругле шліфування.

5.42. Фрези різьбові, черв'ячні збірні тристоронні та торцеві зенкери - шліфування.

5.43. Фрези торцеві, свердла і зенкери з пластинами твердого сплаву - шліфування.

5.44. Циліндри, штоки, складні поверхні пуансонів - шліфування.

5.45. Шатуни моторів - шліфування отворів у великій головці.

5.46. Шестірні - шліфування отвору з вивірянням за зубом і торцем.