Інструкція для посади "Фрезерувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фрезерувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фрезерувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила підналагодження однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних верстатів, поздовжньо-фрезерних, копіювальних і шпонкових верстатів;
      - правила керування багатошпиндельними поздовжньо-фрезерними верстатами, які обслуговує разом з фрезерувальником вищої кваліфікації;
      - будову і правила застосування розповсюджених універсальних пристроїв;
      - будову та умови застосування плазмотрона;
      - призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - призначення та умови застосування нормального і спеціального різального інструменту;
      - основні кути, правила заточування і установлення фрез;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Фрезерувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фрезерувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фрезерувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фрезерувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фрезерує деталі середньої складності та інструмент за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) на однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних верстатах, на простих поздовжньо-фрезерних, копіювальних і шпонкових верстатах з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв.

2.2. Установлює послідовність оброблення режимів різання за технологічною картою.

2.3. Обробляє деталі середньої складності та голково-платинові вироби за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей та для виконання окремих операцій або на універсальному устаткуванні з застосуванням мірного різального інструменту і спеціальних пристроїв.

2.4. Фрезерує прямокутні та радіусні зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази, канавки, однозахідні різьби і спіралі.

2.5. Установлює деталі в лещата різних конструкцій, на повортні круги, універсальні ділильні головки і на поворотні косинці.

2.6. Фрезерує зуби шестерень та зубчастих рейок за 10 - 11-м ступенем точності.

2.7. Виконує фрезерні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом фрезерувальника вищої кваліфікації.

2.8. Керує багатошпиндельними поздовжньо-фрезерними верстатами з довжиною стола від 10 000 мм і більше під керівництвом фрезерувальника вищої кваліфікації.

2.9. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги.

2.10. Стропує та ув'язує вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фрезерувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фрезерувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фрезерувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фрезерувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фрезерувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фрезерувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фрезерувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фрезерувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фрезерувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фрезерувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фрезерувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фрезерувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фрезерувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фрезерувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фрезерувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фрезерувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Башмаки гальмівні, балочки, підвіски тяглових електродвигунів, букси - фрезерування.

5.2. Вали, осі довжиною понад 500 мм - фрезерування наскрізних і глухих шпонкових пазів.

5.3. Вали шліцьові - фрезерування шліців.

5.4. Валики, осі, штоки - фрезерування квадратів і лисок за Н9-Н11 (3 - 4-м класами точності).

5.5. Вальцівки - фрезерування вікон.

5.6. Вирізи трикутні - фрезерування.

5.7. Вкладиші, підшипники - фрезерування замка та площин розняття під шліфування.

5.8. Горловини, рамки, плати - фрезерування пазів, площин, отворів.

5.9. Деталі довжиною понад 1500 мм - фрезерування прямолінійних кромок, фасок та вирубання плакувального шару.

5.10. Деталі фігурні - фрезерування.

5.11. Диски до дробометальних апаратів - фрезерування пазів.

5.12. Дюбелі - фрезерування.

5.13. Зірочки ланцюга Галля - нарізання модульною фрезою.

5.14. Зірочки, рейки зубчасті - фрезерування під шліфування.

5.15. Калібри плоскі - фрезерування робочої мірильної частини.

5.16. Калібри різьбові (кільця, пробки) - фрезерування західних ниток.

5.17. Клапани зі штоками редукційних клапанів - фрезерування пір'я.

5.18. Клини клінкетних засувок - фрезерування напрямних.

5.19. Кільця корпусних годинників - фрезерування граней, лапок, кутів.

5.20. Кільця поршневі маслознімні двигунів - фрезерування канавок.

5.21. Кільця поршневі - розрізання, фрезерування замка.

5.22. Корпуси захлопок горизонтальних прохідних з умовним проходом до 150 мм - фрезерування контуру вікна та площини фланцю під кришку.

5.23. Корпуси і кришки підшипників - фрезерування замків.

5.24. Корпуси коробок передач автомобілів - фрезерування площин на спеціальному фрезерному верстаті.

5.25. Корпуси підшипників - фрезерування канавок для змазування.

5.26. Кривошипи - фрезерування зовнішньої поверхні за копіром.

5.27. Куліси - фрезерування паза для каменя за копіром.

5.28. Лопатки робочі парових турбін з перемінним профілем - попереднє фрезерування.

5.29. Маточини - фрезерування площин, пазів, радіусних поверхонь.

5.30. Напрямні зварних нежорстких конструкцій довжиною до 1500 мм - фрезерування.

5.31. Обойми (упорні скоби) суднових підшипників - фрезерування зіва з додержанням кутів, скосів та перпендикулярності сторін.

5.32. Оправки, втулки - фрезерування вікон.

5.33. Пази Т-подібні - остаточне фрезерування.

5.34. Патрони трикулачкові - фрезерування пазів.

5.35. Підкладки і накладки рейкові - зачищання на зачищувальній машині.

5.36. Підшипники рознімні - фрезерування скосів, змащувальних канавок.

5.37. Плити підмодельні - фрезерування.

5.38. Плити універсальних спеціальних пристроїв (УСП) довжиною до 500 мм - чистове фрезерування пазів під шліфування та понад 500 мм - попереднє фрезерування.

5.39. Пояси шпангоутів - фрезерування.

5.40. Прокладки - фрезерування площин на клин за замірами з місця складання.

5.41. Протяжки - фрезерування вікна.

5.42. Профіль штабобульбовий - фрезерування торців з обробленням під зварювання.

5.43. Пуансонотримачі з двома і більше вікнами - фрезерування.

5.44. Рейки зубчасті - остаточне фрезерування зубів на спеціальному ділильному пристрої.

5.45. Різці - фрезерування передніх і задніх кутів.

5.46. Розгортки конічні з гвинтовим зубом та ступінчасті - фрезерування зубів.

5.47. Ролики для накаток з прямим зубом - фрезерування під шліфування.

5.48. Ротори свердлильних та шліфувальних пневматичних машинок - фрезерування пазів під лопатки.

5.49. Свердла спіральні діаметром до 1 і понад 4 мм - фрезерування спіральних канавок на універсальному устаткуванні.

5.50. Столи верстатів довжиною до 1000 мм - фрезерування Т-подібних пазів.

5.51. Струбцини - фрезерування внутрішнього паза та насікання.

5.52. Супорти, каретки, фартухи - чорнове оброблення.

5.53. Тарілки кінгстонів і клапанів - фрезерування пазів під шток.

5.54. Фрези деревообробні пазові, галтельні, калювальні, для гладкого стругання, для оброблення фальца - фрезерування западин між зубами.

5.55. Фрези дискові - фрезерування зубів.

5.56. Фрези кінцеві зі спіральним зубом і фасонні - фрезерування зубів.

5.57. Фундаменти зі склопластика під допоміжні механізми з габаритом понад 1000 х 1000 мкв.м - фрезерування.

5.58. Шаблони складної конфігурації - фрезерування контуру за розміткою.

5.59. Шарошки сферичні та кутові - фрезерування.

5.60. Шестірні циліндричні і спіральні з модулем до 10 - фрезерування зубів.

5.61. Штампи кувальні складної конфігурації - фрезерування ручаїв.

5.62. Штирі, гнізда контактні, заглушки, корпуси і стакани герметичних рознімань середньої складності - фрезерування.