Інструкція для посади "Фрезерувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фрезерувальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи однотипних фрезерних верстатів;
      - найменування, маркування та основні властивості матеріалів, які обробляє;
      - найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв;
      - будову простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - види фрез та їх основні кути;
      - призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел;
      - основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Фрезерувальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фрезерувальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фрезерувальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фрезерувальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фрезерує на горизонтальних, вертикальних та копіювальних верстатах прості деталі за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності) з застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв та з додержанням послідовності оброблення і режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівки майстра.

2.2. Виконує операції з фрезерування граней, прорізів, шипів, радіусів та площин.

2.3. Обробляє прості деталі та голково-платинові вироби за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей і операцій або на універсальному устаткуванні з застосуванням мірильного різального інструменту і спеціальних пристроїв.

2.4. Установлює деталі в нормальних і спеціальних пристроях і на столі верстата з нескладним вимірянням.

2.5. Керує багатошпиндельними поздовжньо-фрезерними верстатами з довжиною стола до 10 000 мм під керівництвом фрезерувальника вищої кваліфікації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фрезерувальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фрезерувальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фрезерувальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фрезерувальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фрезерувальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фрезерувальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фрезерувальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фрезерувальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фрезерувальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фрезерувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фрезерувальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фрезерувальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фрезерувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фрезерувальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фрезерувальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фрезерувальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балки з симетричного штабобульбового профілю - фрезерування.

5.2. Болти, гайки, пробки, штуцери, крани - фрезерування граней під ключ.

5.3. Вали, осі довжиною до 500 мм - фрезерування наскрізних та глухих шпонкових пазів.

5.4. Викрутки - фрезерування жала.

5.5. Вилки і кронштейни - фрезерування пазів.

5.6. Втулки діаметром до 150 мм - фрезерування пазів за розміткою.

5.7. Втулки - фрезерування канавок.

5.8. Гайки коронкові - фрезерування пазів для шплінта.

5.9. Деталі довжиною до 1500 мм - фрезерування прямолінійних кромок, фасок та вирубання плакувального шару.

5.10. Деталі металоконструкцій малогабаритні - фрезерування.

5.11. Деталі розміром не більше 560 х 500 - фрезерування площин.

5.12. Заготовки різного профілю - різання на деталі.

5.13. Ключі гайкові, торцеві - фрезерування зіву квадратного або шестигранного.

5.14. Книці, бракети пластмасові - фрезерування за розміткою.

5.15. Сковзуни бокові візків рухомого складу - фрезерування.

5.16. Корпуси і кришки ілюмінаторів - фрезерування вушок і пазів.

5.17. Корпуси клапанів - фрезерування контуру фланця.

5.18. Кронштейни, важелі, тяги, штанги - фрезерування площин.

5.19. Лопаті пластмасових гвинтів - попереднє оброблення маточини.

5.20. Мітчики ручні та машинні - фрезерування стружкових канавок.

5.21. Муфти, стакани, вилки фасонні, фланці - фрезерування контуру за розміткою.

5.22. Наконечники мірних стояків - фрезерування площин і овальних отворів.

5.23. Ножі для набірних фрез і мітчиків - фрезерування контурів і площин з припуском під шліфування і фрезерування рифлення.

5.24. Пальці, осі діаметром до 50 мм та довжиною до 250 мм - фрезерування прорізів під ключ та викрутку.

5.25. Петлі - фрезерування шарнірів.

5.26. Платини і мости годинників - фрезерування фасок, лисок.

5.27. Плашки круглі, притири різьбові і гладкі - фрезерування розрізного пазу.

5.28. 28.

5.29. Подушки упорні суднових підшипників - різання на сектори за розміткою.

5.30. Подушки упорні суднових підшипників - фрезерування по контуру.

5.31. Прокладки - фрезерування торців і скосів.

5.32. Рамки кінгстонів - фрезерування контуру.

5.33. Різцетримачі до токарних верстатів - остаточне фрезерування.

5.34. Різці токарні, стругальні, довбальні та автоматні - фрезерування гнізд під пластинки і опорних площин.

5.35. Розгортки циліндричні з прямим зубом діаметром понад 4 мм - фрезерування зубів.

5.36. Свердла спіральні діаметром понад 1 до 4 мм - фрезерування спіральних канавок на спеціальному устаткуванні або з застосуванням пристроїв.

5.37. Стояки підвісок ресорного підвішування - фрезерування.

5.38. Фрези і свердла з конічним хвостом - фрезерування лопаток.

5.39. Фундаменти з склопластика під допоміжні механізми з габаритом до 1000 х 1000 кв.мм - фрезерування.

5.40. Шпонки, планки, листи та інші деталі - фрезерування площин довжиною до 250 мм під косинець.

5.41. Шпонки - фрезерування закруглень на кінцях.

5.42. Штуцери, шайби швидкознімні - фрезерування пазів.