Інструкція для посади "Слюсар-ремонтник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-ремонтник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує;
      - технічні умови на ремонт, складання, випробування, регулювання та правильність установлення устаткування, агрегатів і машин;
      - технологічний процес ремонту, складання і монтажу устаткування;
      - правила випробування устаткування на статичне і динамічне балансування машин;
      - геометричні побудови при складному розмічанні;
      - способи визначення передчасного зносу деталей;
      - способи відновлення та зміцнення спрацьованих деталей та нанесення захисного покриття.

1.4. Слюсар-ремонтник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-ремонтник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-ремонтник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-ремонтник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, монтує, демонтує, випробовує, регулює та налагоджує особливо складне устаткування, агрегати та машини і здає після ремонту.

2.2. Виконує слюсарне оброблення деталей і вузлів за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності).

2.3. Розбирає, ремонтує і складає вузли та устаткування в умовах напруженої і щільної посадок.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-ремонтник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-ремонтник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-ремонтник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-ремонтник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-ремонтник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-ремонтник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-ремонтник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-ремонтник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомати токарно-револьверні багатошпиндельні, копіювальні, координатно-розточувальні, зубостругальні та вальцетокарні верстати - середній ремонт, монтаж, регулювання, перевірка на точність, пуск і здавання в експлуатацію.

5.2. Агрегати високого тиску (колони синтезу), сепаратори, випарники, водяні конденсатори, холодильники - поточний і середній ремонт.

5.3. Апарати брагоперегінні і брагоректифікаційні - капітальний ремонт.

5.4. Апарати, газопроводи високого тиску - ревізія, ремонт і випробування.

5.5. Апарати складні кінопроекційні та машини проявні - середній ремонт.

5.6. Апаратура киснева та аргонова мартенівських печей - ремонт, обслуговування.

5.7. Верстати бурові глибокого буріння - ремонт.

5.8. Верстати зубошліфувальні, зубодовбальні, зубостругальні зі складними криволінійними напрямними - перевірка на точність.

5.9. Верстати з програмним керуванням - перевірка на жорсткість.

5.10. Газодувки - капітальний ремонт та випробування.

5.11. Економайзери, пароперегрівники, компресорні та повітряні установки - капітальний ремонт, здавання після випробування.

5.12. Електро- і руднотермічні печі - перевірка співвісності підіймальних гвинтів, конвеєра та посадки корпуса печі на всі чотири колони.

5.13. Котки сушильно-гладильні вакуумні - ремонт і налагодження.

5.14. Коробки швидкостей токарних напівавтоматів - складання та перемикання зі взаємним приганянням шліцьових валиків і шестерень.

5.15. Компресори киснево-дотискувальні - капітальний ремонт.

5.16. Машини вантажопідіймальні - ремонт, регулювання та нівелювання підкранової колії.

5.17. Машини для сортування листів - ремонт.

5.18. Машини завалочні мартенівських печей - повний ремонт з заміною шахти, регулювання всіх механізмів.

5.19. Машини завантажувальні - ревізія механізму пересування і повертання, розбирання, складання, вивіряння та заміна деталей.

5.20. Машини пральні автоматизовані - ремонт і налагодження.

5.21. Млини, грохоти, сушильні барабани - капітальний ремонт, випробування, регулювання і здавання.

5.22. Механізми гідравлічного подавання металообробних верстатів - ремонт і регулювання.

5.23. Механізми гідроприводів верстатів, гідростанції приводів - ремонт, складання, регулювання.

5.24. Насоси вакуумні та форвакуумні - капітальний ремонт.

5.25. Печі доменні - установлення похилого моста.

5.26. Реактори - ремонт.

5.27. Редуктори кранів обертових печей та диференційні редуктори прокатних станів - ревізія, ремонт.

5.28. Роботи та маніпулятори з програмним керуванням з категорією ремонтної складності до 20 од.

5.29. - капітальний ремонт, регулювання.

5.30. Турбобури об'ємні, редукторні, реактивно-турбінні, високо-моментні, з турбінами точного лиття - ремонт, складання, установлення, регулювання, випробування.

5.31. Установки вакуум-випарні - розбирання, ремонт, складання.

5.32. Циліндри, підшипники корінні і шатунні - перевірка після обкатування та остаточного кріплення всіх з'єднань.